Chaos

Chaos je pojmem používaným pro popis mutující a korumpující síly postupující z Panství Chaosu, která se ve světě projevuje jakožto Větry magie. Stejně tak může popisovat smrtelníky a démonické služebníky Chaosu sloužící jeho bohům Tzeentchovi, Nurglovi, Khornemu a Slaaneshovi. Je to všeobjímající termín popisující toto a mnohá další zla.

 

Úvod

"Povahou Chaosu je zlo, odráží sobecké a pošetilé činy a myšlenky stvoření s inteligencí v reálném světě. Stejně tak představuje vše zlé a strašlivé, na co jen můžete narazit, jako je mor či násilná smrt. Dravé entity Chaosu, ať už to jsou bohové či démoni, existují jen díky tomu, že živoucí stvoření způsobují takovéto zločiny. Pokud se tak mysl jakéhokoli stvoření obrátí k malicherným a zlým myšlenkám, moc bohů Chaosu sílí a zhmotňuje se v ohyzdných formách utvářených chtíčem, závistí, zlobou či strachem."

Cesty bohů Chaosu jsou zlé, s radostí sledují, jak na světě smrtelníci ničí jeden druhého. Chaos může existovat ve všech panstvích světa díky zlu v srdcích smrtelníků. Existují temné tajné kulty Chaosu skryté v Říši, Chaos vzývají temní elfové a mimo tyto dva příklady i četní další přívrženci Ničivých sil.

Pravé Panství Chaosu nicméně existuje daleko na sever za Pustinami Chaosu, což je smrtící oblast ledové pouště, hor a tundry. V Pustinách Chaosu stojí citadely a památníky pyšných šampiónů Chaosu, kteří se v očích bohů Chaosu ukázali jako dostatečně cenní, a tak si získali jejich požehnání. Pustiny znějí neustálým řinčením bitvy, jak se bratr vrhá proti bratrovi stejně nadšeně, jako se vrhá na nepřátele, v naději, že si jej jedna ze sil Chaosu všimne, pozdvihne ho mezi jednoho ze svých favoritů a zahrne ho nepřirozenými dary.

 

Původ Chaosu

DémoniNikdo opravdu nezná kořeny Chaosu ve světě. Dokonce i dlouhověcí vzdělanci elfů mohou jen spekulovat, odkud síly Chaosu poprvé přišly. Války, hlad, přírodní pohromy a ničitel známý jako čas už zahladily takřka všechny stopy po původu Chaosu. Co je známo, je skutečnost, že ve velmi vzdálené minulosti svět Warhammeru navštívila mezi hvězdami cestující rasa stvoření, se kterými se člověk nikdy nesetkal. Tito Pradávní dorazili na planetu a rychle na ní vystavěli dvojici bran, které se vznášely nad severním a jižním pólem. Tyto brány byly napojeny na mezihvězdnou cestovní síť, která těmto stvořením umožňovala takřka okamžitý přesun mezi branami.

Jak čas plynul, brány se zhroutily a vyvrhly mračno chaotitu (zelené krystalovité substance zhmotnělé temné magie, která je silně mutantní a vysoce nestálá) vysoko do atmosféry, ze kterého začala tato substance dopadat všude po celé planetě. Tento déšť způsobil strašlivé mutace a dal vzniknout mnohým ze strašidelných stvoření, které nyní obchází světem (jako jsou trollové, skaveni, bestiáci a mnohé další nestvůry).

Když se brány zhroutily, způsobily taktéž hlubokou trhlinu ve vláknu reality vedoucí to Aethyru, paralelní dimenze, ve které sídlí bohové Chaosu. Skrz nově otevřený průchod začali proudit posluhovači těchto temných božstev, kteří už dále nebyli svázáni bránami Pradávným, a zahájili tažení za dobytím světa Warhammeru. Po stoletích démonických vpádů do fyzické roviny se síly Chaosu stáhly do severních Pustin Chaosu, neboť po světě začaly postávat nové rasy, které se jim stavěly na odpor.

Později, během Prvního a Druhého velkého vpádu Chaosu, vytvořili vznešení elfové systém menhirů okolo Ulthuanu, který měl sloužit k vysávání energie Chaosu proudící z bran do Panství Chaosu na pólech a k uzavření nestálých energií Chaosu v oblastech okolo pólů. Ačkoli to významně omezilo schopnost démonů objevovat se na libovolném místě, tak magická energie, přestože vysávána na přijatelnou hranici, stále prostupuje světem Warhammeru.

Uživatelská sekce: