Fluff Firestorm Armada: Dindrenzská federace


Ti z lidí, kteří prozkoumali a kolonizovali vnější oblasti, byli nezávislé osoby silné vůle. S civilními loděmi vybojovali zoufalé bitvy, když nesli nápor prvního kontaktu s mimozemskými rasami. Politika opatrnosti z jednacích sálů daleké Země se tady, na okraji, změnila ve zbytečné ztráty na lidských životech. A tyto konflikty trvale poznamenaly postoje kolonistů.

SymbolČasem se z kolonií na vnějším okraji staly nejproduktivnější a nejdynamičtější světy v rámci Charty Terranských Planet. Tváří v tvář rostoucímu nedostatku surovin na domácích světech a s obavou z vlivu nových kolonií vytvořila Země Terranské společenství. S umístěním řídícího orgánu na jednu z nejstarších planet bylo Společenství jasným pokusem o ovládnutí okrajových světů. Frustrace narůstala a díky přehnaným daním, clům, tarifům a přepravním poplatkům bylo napětí čím dál tím horší.

Tyranii se odvážil postavit pouze jeden člověk. Ignatius Rense, planetární guvernér na Darmosu, jasně rozpoznával záměr Země. Zavedl vlastní soustavu poplatků a cel na přepravu pocházející z jádra a doufal, že tak Zemi donutí k dialogu. Bohužel neteční vůdcové Společenství k tomu neviděli důvod a následovalo téměř století válečných konfliktů.

Nakonec si okrajové světy, z velké části díky obětem rodiny Rense, získaly svou nezávislost. Na počest rodiny Rense přijal tento nový hvězdný národ název Dindrenzi, doslova "pocházející z Rense", přeloženo z Ignatiovy rodné řeči. K posílení vlastního postavení přijali neochotně Dindrenzi do své legislativy ostatní mimozemské národy pocházející z okraje, ve snaze vytvořit silnější, jednotný národ. Ale tato mladá federace stále nebyla před Zemí v bezpečí.

Starter Dindrenzi

Při posledním pokusu zastrašit Dindrenzi zničili Terrané při nevyprovokovaném nukleárním ataku celou planetu Dermos a zabili tak miliony nevinných civilistů. Každopádně rozklad oblasti Fathoms Reach nemohl být proveden efektivněji. Jak mimozemští Relthozané, tak i korporace Direktorátu vystoupili, aby zatlačily krvežíznivé síly terranských utlačovatelů.

Ve chvíli, kdy hranice federace Dindrenzi hlídají nové impozantní válečné lodě, většina z Dindrenzi chce pouze mír. I když se nadšení pro válku a silné emoce postupně v centrálních systémech vytrácí, po pomstě touží zejména hraniční planety a také armáda, podněcovaná vyslanci systému Rense a jejich illosianskými spojenci. A vytvoření Kurakské aliance bylo chápáno jako další urážka a nebezpečí.

Na utajené direktorátní planetě Zenia byla svolána rada. Přítomni byli Dindrenzi a jejich spojenci z Direktorátu a Relthozy a dále mnoho menších frakcí s podobným smýšlením. Bylo rozhodnuto, že pro eliminaci hrozby je nutné Terrany kompletně vytlačit z oblasti Fathoms Reach.

Carrier třídy Claymore

Útok na Kurakskou alianci byl spuštěn bez varování. Flotily Direktorátu prorazily aquanské hranice a postoupily hluboko na území společenství. Relthozské armády rozdrtily sorylianské pohraniční pevnosti a zničily všechny vojenské cíle, které našly. Na zásobovacích trasách Aliance vládne zmatek od chvíle, kdy vyrazily klany Ba'Kash ze svých tajných základen. Nejtvrdší úder byl ale zaměřen proti Terranům držícím Bouřnou zónu.

Přes hranice udeřilo množství bojových flotil a jejich ohromné zbraně za jeden den zničily celou generaci válečných lodí. Za použití pokročilých mimoprostorových motorů vyvinutých Direktorátem byly schopny armády Dindrenzi udeřit hlouběji, než kdo očekával, čímž během série bleskových útoků téměř kompletně vytlačily Terrany z Bouřné zóny.

A tak uprostřed vířících trosek zničených terranských lodí začala válka Dindrenzi.