Fluff Firestorm Armada: Direktorát


Když lidé prvně kolonizovali vnější okraj, šly s nimi i tři mohutné konglomeráty, které založily svá aktiva daleko od mezihvězdných stanic a dalších kolonií. Ačkoli se to projevilo na vysokých dopravních nákladech, umožnilo jim to také daleko větší soukromí a možnost umístit své pobočky na blízké planety. Tyto tři podniky, Hark Williams, Melcon a Works Raptor, dohromady vytvořily obrovskou ekonomiku, jejím cílem bylo soustředit všechny své peníze, vliv a úsilí na vytvoření levnějších a efektivnějších způsobů, jak může jedna myslící bytost zlikvidovat druhou.

SymbolAčkoli byli vzdáleni od ostatních kolonií, byla tato ekonomická enkláva stále v jurisdikci Země. Ve chvíli, kdy nejstarší kolonie začaly cítit tlak rostoucí populace a vyčerpaných zdrojů, začaly vnější okraj čím dál tím více zatěžovat daně, cla a vládní dohled. Nejprve Charta Terranských Planet a později Terranské společenství začaly ohrožovat pokračující obchodní plány korporací. Nakonec se kolonie na okraji vzbouřily. Výsledný tlak byl pro podnikání nepřijatelný.

Při pokusu o zvládnutí neklidné situace na vnějším okraji byla Země přetížena ve všech směrech. Finanční a fyzická zátěž, nemluvě o poškozené reputaci v celém kvadrantu, znamenaly konec schopnosti Společenství vést lidstvo kupředu. Korporace spatřily svou příležitost a začaly tajně vyjednávat se Společenstvím a učinily nabídku, kterou bylo těžké odmítnout.

Za obří, nezveřejněnou sumu peněz a příslib předání všech technologií nechalo Společenství vystoupit ze svého vlivu či jakýchkoliv budoucích závazků k Zemi korporace, nyní nazývané Direktorát. Diplomaté Společenství se domnívali, že si tak kupují spojence a dobrou vůli v oblasti okraje. Bohužel se mýlili v obou směrech.

Starter Direktorátu

Direktorát začal navrhovat a vyrábět vlastní tajné lodě, které vybavil unikátními plasmovými bateriemi s toxickou municí a robotickými a geneticky upravenými útočnými jednotkami určenými k výsadkům a planetárním útokům. Existence těchto sil byla nejlépe střeženým tajemstvím Direktorátu.

Během probíhajících konfliktů mezi Terrou a oblastí Fathoms Reach prodával Direktorát tajně oběma stranám vojenský materiál, od munice až po bitevní lodě. Ve chvíli, kdy získali rebelové svobodu a vytvořili Dindrenzskou federaci, obklopující systémy Direktorátu, započala tajná jednání k zajištění suverenity Direktorátu a ukončení dodávek Terranům, pro které byli primárním dodavatelem technologií. Direktorát, který spatřoval jasnou finanční výhodu v ukončení platby svých příspěvků pro Commonwealth, tajně souhlasil a započal s vlnou opožďování svých dodávek a dalšími zmatky.

Carrier

Zatímco se táhla válka Terranů proti Dindrenzi, partneři Direktorátu, Works Raptor, prováděli po celé roky tajné nájezdy proti Sorylianům a Aquanům, ze kterých přivezli nespočet subjektů pro testování a genetické experimenty. Ve chvíli, kdy Terrané zničili Darmos a objevili se Relthozané, přišel čas vyjít ze stínu a Direktorát se otevřeně prohlásil za jeijich spojence. Ve chvíli vzniku Kuracké Aliance svolal Direktorát své mnohé spojence na planetu Zenia, tak utajenou, že se neobjevila na žádné hvězdné mapě. Zde začaly hlavní síly a jejich spojenci plánovat, jak zlomit moc Terry a vyhnat ji z oblasti Fathoms Reach až zpět do jádra.

V rámci útoku připadla Direktorátu úloha prolomit hranice Aquanského společenství, způsobit zde zmatek, a tak odpoutat pozornost od oblasti Fathoms Reach a Terranů. Můžete si však být jistí, že kamkoliv cestují lodě Direktorátu, tak hledají nějaký zisk.