Fluff Firestorm Armada: Terranská aliance


Terranská aliance kdysi ovládala největší říši v tomto kvadrantu galaxie. Ze Země se začala šířit před tisíci lety, kdy osídlila prvních pár nejbližších pohostinných planet, načež se zaměřila na oblast Fathoms Reach a dál až za vnější oblasti. Navzdory počátečním diplomatickým neúspěchům byli lidé schopni navázat mírové vztahy s téměř každou mimozemskou rasou, se kterou se setkali. Brzy lidé díky dynamické povaze a technologii vesmírných skoků ovládali prakticky všechny obyvatelné planety v koridoru mezi Aquany, Sorylianským kolektivem a prostorem za nimi.

SymbolZa oblastí Fathoms Reach objevili lidé rozsáhlou oblast planet bohatých na zdroje. Ty byly jen řídce osídleny malými skupinami mimozemšťanů, a tak se lidé brzy stali v tomto regionu dominantním druhem. Aby Země udržela kontakt se svými vzdálenými državami, vybudovala rozsáhlou síť obrovských komunikačních polí a vytvořila tak Chartu Terranských Planet. Vnější oblasti brzy jen překypovaly pohraničními opevněními, výzkumnými stanicemi a plně rozvinutými koloniemi.

Bez ohledu na svou prosperitu začaly bohužel planety na vnějším okraji žárlit na prestiž a důstojnost systémů jádra. I přes vytvoření Terranského společenství, které bylo snahou dát spravedlivý hlas všem planetám, následovalo staletí válek, s miliony obětí na obou stranách a zničením celé jedné planety jaderným úderem. Na konci ovládala takzvaná Dindrenzská federace prakticky vše, co kdysi bylo vnějším okrajem a s nimi bok po boku proti Zemi stál zrádný Direktorát a mimozemská Relthoza.

Terranský prezident Anton Kurak se snažil po desetiletí přesvědčit kohokoli, kdo byl ochoten poslouchat, že Dindrenzi plánují nový útok v oblasti Fathoms Reach. Ostatní ale usnuli na vavřínech a ještě znaveni válkou nechtěli naslouchat. Většina obyvatel kvadrantu si nepřála nic jiného než mír.

Nicméně série tajných nájezdů na odlehlé aquanské a sorylianské kolonie, s předpokládaným původem v direktorátním vesmíru za dindrenziskou hranicí přiměla mnoho vůdců těchto dvou ras k přehodnocení svého stanoviska. Podezření padlo na firemní síly Works Raptor, ale když se hlídky terquai snažily o pronásledování, byly vždy zastaveny pohraničními hlídkami Dindrenzi. Tyto nájezdy, stejně jako Kurakův dar technologie mimoprostorových cest přesvědčily mimozemšťany, aby se připojili k Terranům do Kuracké Aliance.

Starter Terranské aliance

Ve snaze odradit Dindrenzi od útoku byly terranské válečné lodě nasazeny hluboko ve Fathoms Reach v oblasti známé jako Bouřná zóna. S ohledem na jejich rozsáhlý zbraňový arzenál včetně nově nasazených vícesměrových vrhačů torpéd Hydra, se myslelo, že flotila Dindrenzi nemůže mít dost lodí k proražení kordonu.

Deset let neklidného míru na vzdáleném konci Fathoms Reach stačilo k vytvoření falešného pocitu bezpečí. Zatímco aquanské společenství a sorylianský kolektiv opevňovali své hranice. jak jen nejlépe uměli, terranské síly držely koridor vedoucí až k prahu Federace dindrenziské federace.

Když přišel úder, byl prakticky zničující. Silné flotily Dindrenzi, odhalujíce alarmující nové a nebezpečné technologie, vtrhly přímo do Fathoms Reach, smetly několik terranských hlídek a pronikly hluboko do koridoru. Koordinované útoky z direktorátního a relthozského vesmíru přemohly pohraniční obranu Aquanů a Sorylianů. Ve stejný čas vyrazily z pirátské oblasti mohutné flotily Ba’Kash a celá Kuracká aliance byla sražena na kolena.

Těžký křižník

Jedním bleskovým útokem na úsvitu Dindrenziské války byl vhozen osud oblasti Fathoms Reach i samotné Země do chaotického zmatku.