Fluff Warhammeru 40.000: Eldaři


Kdysi byli vládci naší Galaxie, pak však podlehli vábení slastí života a přišel Pád, který je uvrhl do nekonečného utrpení.

Eldaři patří mezi nejvyspělejší rasy obývající Galaxii univerza Warhammeru 40.000. Ještě předtím, než znovu nastal věk lidí a Císař sjednotil rozptýlené lidské kolonie, byli to oni, kdo vládl nespočetným hvězdám na nebi. Jejich pýcha však byla nekonečná a nakonec přivodila i jejich zkázu. Dala zrod čtvrtému bohu Chaosu, Slaaneshovi, pánovi rozkoše, ale zároveň i umožnila vznik Impéria v mocenské prázdnotě panující po pádu jejich rasy.

Eldaři jsou vzhledem podobní lidem, jejich inteligence však dosahuje vyšších úrovní a jejich životy jsou natolik dlouhé, že mohou jiným rasám připadat jako nesmrtelní. I technologie, kterou vládnou, je daleko mimo dosah Impéria. Přesto ve vší své velikosti nedokázali zabránit své zkáze. Neboť to byla právě jejich nadřazenost, která je k ní nasměrovala. Během svých dlouhých životů se stali eldaři požitkářskými. Toužili po všech vzrušeních života a nevědomky tak svými pocity hromadili ve warpu, pokrouceném prostoru zrcadlícím reálný vesmír, koncentraci ohromné energie.

Eldaři

Mnozí členové jejich společnosti varovali před hrozící zkázou a zříkali se zkažených radostí. Odcházeli pak ze světů, na kterých již pro ně nebylo místo, a mizeli na obrovských hvězdných lodích nazývaných světolety, neboť to skutečně byly nové světy, na kterých se pěstovala mnohem puritánštější a čistší životní doktrína.

EldarČasem se jejich varování naplnila - energie ve warpu dosáhla kritické meze a dala zrodit nové entitě, která odrážela veškerou odpornost a zpustlost, do které zabředla eldarská společnost. Tehdy přišel Pád. Světy eldarů pohltil warp a v centru jejich říše jeho síla způsobila tak ničivé poškození reality, že byla v předivu vesmíru vytvořená trvalá jizva. Lidé ji teď nazývají Okem Teroru a je místem, odkud pronikají hrůzy Chaosu mezi obyčejné smrtelníky.

Ne všichni eldaři zahynuli. Část světoletů dokázala uniknout hrozivému víru, který provázel vznik Oka Teroru, a unikla do bezpečí vesmíru. Další potkal mnohem strašlivější osud. Část eldarů se totiž odštěpila a místo toho, aby odmítla učení, které je přivedlo ke zkáze, tak jej plně přijala. Těmto tvorům se nyní říká temní eldaři a jejich lodě jsou postrachem vesmíru. Neboť útočí bez slitování - a koho nezabijí, toho čeká osud strašlivější než smrt při jejich honbách za nekonečným vzrušením.

Eldaři světoletů však zůstali čistí. Přežilo jich ovšem příliš málo a nebezpečí vesmíru jsou četná. Jejich rasa vymírá, ale oni své životy nevzdali a zasvětili je snaze napravit alespoň část z těch chyb, které zapříčinili. Jejich armády sledují vlastní cíle, které jsou obvykle nižším rasám nepochopitelné.

Nezřídka se tak dostávají do konfliktu nejen s těmi, proti kterým skutečně bojují, ale i s vojsky Impéria a dalších ras. Střetnutí s nimi, ať už na bitevním poli či ve vesmíru, jsou krvavá, neboť přestože nečetní počtem, jejich zbraňové systémy jsou nesrovnatelně silnější než ty, které může nasadit naprostá většina jejich protivníků. Ale i přes jejich obvyklé nepřátelství se však někdy stává, že hrozba společného protivníka je natolik silná, že i oni nabídnou lidem spojenectví a vytváří s nimi krátkodobá spojenectví.

Život eldarů je bezútěšný. S vidinou nevyhnutelného konce vlastní rasy před sebou a hříchy v minulosti za sebou. O to více však vyniká jejich odvaha a rozhodnost bojovat až do hořkého konce. A doufat tak ve smazání alespoň části svých strašlivých provinění, které se táhnou dlouhými dějinami této nadále mocné síly Galaxie. Na svých světoletech putují mezi hvězdami a zasahují tam, kde velký nepřítel, Chaos, hrozí tím, že konečně převáží misky vah osudu tohoto vesmíru na svou stranu. Ale pokud tu budou eldaři, konečné vítězství strany absolutní temnoty nikdy nedopustí. Ať už by to je i okolí mělo stát cokoliv.

 

Obrázky v tomto článku pochází z obalu knihy Path of Seer od společnosti Black Library a artworku ke codexu Warhammer 40.000: Eldars od společnosti Games Workshop.