Fluff Warhammeru 40.000: Hvězdní Vlci


Hvězdní Vlci, nezdolní a nespoutaní, jsou skutečným odrazem svého jména, domova i svého primarchy. Jsou to hrdá a čestná kapitula, vždy připravená pomstít bezpráví.

Primarchou Hvězdných Vlků byl Leman Russ. Mocný bojovník, o kterém by jedni řekli, že oplýval obrovskou ctí, zatímco jiní, že obrovskou arogancí. Tak či tak byl Leman Russ jedním z nejsilnějších primarchů, vždy oddaným následníkem Císaře.

Domovem Hvězdných Vlků je Fenris a v obrovské hoře vytesaná pevnost Tesák. Stejně jako kapitula je i Fenris nespoutaný. Je to planeta tektonicky nestálá, mrazivá a obývaná nebezpečnými tvory. Pro jeho obyvatele není smrt nikdy příliš daleko. Číhá na ně za každým rohem a oni se s ní naučili žít, ale i bojovat. Fenris je planetou plnou hrdinských ság o mocných hrdinech, kteří se postavili protivenství. A mnozí z těchto hrdinů našli své místo mezi Hvězdnými Vlky.

Hvězdní Vlci

Hvězdní Vlci se příliš nedrží Codexu Astartes a místo toho se organizují do dvanácti velkých kompanií, z nichž každou vede mocný válečník. Jejich jednotky jsou jako smečky vlků, pokrevní bratři, kteří jsou pro sebe vším. A jejich průzkumníci nejsou čerství rekruti, ale desítkami let válek ostřílení veteráni, kteří se za linií nepřítele pohybují jako hladoví osamělí vlci.

Arcinepřítelem Hvězdných Vlků je zrádcovská legie Tisíců Synů, jejíž domovský svět Prospero Hvězdní Vlci za časů Horovy Hereze srovnali se zemí. Nenávist a msta mezi těmito dvěma protivníky neztratila nic na své síle ani za dlouhých deset tisíc let.

 

Obrázek v tomto článku pochází z codexu Space Wolves of firmy Games Workshop.