Fluff Warhammeru 40.000: Krvaví Andělé


Prokletá kapitula, to jsou Krvaví Andělé. A jako jedna z původních legií vesmírných mariňáků za sebou mají Krvaví Andělé dlouhou a slavnou historii.

Jejich primarcha Sanguinius, Okřídlený, byl jedním z devítky primarchů vesmírných mariňáků, kteří zůstali i se svými legiemi věrnými Císaři během temného období Horovy Hereze před deseti tisíci lety. On i jeho Krvaví Andělé hrdinně bojovali při obraně Císařského paláce během bitvy o Terru, brutálního vyústění občanské války o Impérium.

A nakonec on i jeho několik nejlepších spolu s družinou primarchy Imperiálních Pěstí Rogala Dorna doprovodili Císaře na vlajkovou loď velezrádce Hora. Na místo, kde se měl celý příběh Horovy zrady uzavřít.

Krvavý Anděl

Stejně tak jako byl Císařovým synem, byl Horus i Sanguiniovým bratrem.  Těžko říct, co se stalo poté, co byla skupina Císařových věrných na palubě lodi rozdělena, ale když se Císař konečně probojoval na velitelský můstek, našel tam Hora stojícího nad mrtvým Sanguiniovým tělem.

Psychická ozvěna primarchovy smrti stíhá Krvavé Anděly i jejich následnické kapituly do dnešních dní. Kdo ví, zda byl genokód Krvavých Andělů poškozen už od začátku, či se do něj skutečně otiskla psychická muka primarchovy smrti, ale Krvaví Andělé jsou od té doby prokleti a žádnému z nich se nevyhýbá šílenství, které je může postihnout jakoukoli chvíli.

Postižení už nejsou normálně myslícími tvory a jen díky moci svých kaplanů je možné alespoň částečně utišit jejich hlad po boji, který je jim, proměněným v bersekry, nakonec dopřán. A je to takřka vždy boj poslední.

Je zřejmě jen otázkou času, než dojde k zániku této slavné kapituly. Její členové jsou si toho velmi dobře vědomi a než k tomu dojde, jsou rozhodnuti ještě připomenout nepřátelům Impéria moc Krvavých Andělů.

 

Obrázek v tomto článku pochází z přebalu knihy věnované Krvavým Andělům, vydané Black Library.