Fluff Warhammeru 40.000: Tau


Hrůzy vesmíru jsou nekonečné a nenávist se zkázou všudypřítomné. Jako plamen všeobjímající záchrany vystupuje říše Tau, bojující za Vyšší Dobro.

Říše Tau se na galaktickém východě objevila zcela nečekaně. Imperiální průzkumné lodě na domovském světě této cizácké rasy dlouhou dobu hlásily jen nerozvinutou společnost nehodnou pozornosti omezených vojenských zdrojů Impéria a nepředstavující žádné nebezpečí. Poté celý segment odřízly na dlouhou dobu warpové bouře znemožňující jakékoli mezihvězdné cestování. A když odezněly, vynořila se z této části galaxie nečekaně vyspělá cizácká společnost.

Válečník Ohnivé kasty Tau

Tau se ovšem nestali další mocností toužící po zničení všech ostatních. Jejich rozevřená náruč nabízela to, co nikdo jiný. Životní prostor a ochranu pro všechny, kteří se poddají jejich vládě a pomohou šířit vesmírem myšlenku Vyššího Dobra. Ovšem ti, co se odmítnou přidat na jejich osvícenou stranu, budou bez milosti vyhlazeni.

Říše Tau se rozšiřuje závratnou rychlostí. Pod její ochranu už se přidaly mnohé cizácké rasy, které ještě více posílily její vojenskou moc. A v jejích řadách pochodují i lidé. Ti, kteří se odvážili vzdát se Císaře a přidat se k nastupující mocnosti vesmíru.

Samotná společnost Tau je rozdělena do kast. Celé jí vládne kasta Nebeských, moudrých velitelů a správců. V čele jejích jednotek jsou naopak bojovníci Ohnivé kasty, jejichž palebné síle se v celém vesmíru vyrovnají jen málokteré jednotky. Do boje zblízka pak Tau vysílají své spojence, například divoké Krooty a hmyzácké Vespidy, protože fyzická schránka Tau je velmi křehká.

Architektura Tau

Svou fyzickou slabost ale Tau dohánějí i pokročilou technikou. Do základní výzbroje patří pulzní pušky, které jsou silnější než většina jiných základních pěchotních zbraní používaných na bojištích 41. milénia. Jsou také schopni sestrojit bitevní obleky schopné nést těžkou výzbroj a vrhat se do těžkého boje. A jejich antigravitační tanky se staly zkázou už mnohých opancéřovaných divizí jejich nepřátel.

Vyšší Dobro žene Tau k budoucnosti plné prosperity, úspěšnosti a bezpečnosti. To jsou cíle, po kterých v temném vesmíru Warhammeru 40.000 může reálně toužit jen málokdo. Společnost Tau je pokroková a funguje pro kolektiv, ne jedince. A je vždy ochotna přijmout ty, kteří procitli a našli pravou cestu, kterou jim Vyšší Dobro nabízí.

Říše Tau je rozhodně mocností, se kterou je v Galaxii třeba počítat. Zdá se, že je novou vycházející hvězdou, ale zároveň i velkou hrozbou pro ty, kteří nejsou ochotni se jí poddat. A takových je ve vesmíru mnoho. Tau tak mohou snadno zjistit, že i jejich Vyšší Dobro je tváří v tvář hrůzám a nepřátelům čekajícím mezi hvězdami v ohrožení.

 

Obrázky v tomto článku pochází z grafických děl ke hrám Fire Warrior a Warhammer 40.000: Dawn of War.