Průvodce světem Warhammeru: Nemrtví


Svět Warhammeru je temným místem skrývajícím mnoho nebezpečí a hrůz. Za temných nocí vylézají ze svých doupat nestvůry lačníci po krvi i lidských duších. A ani mrtví často neznají klidu a pokoje. Zvrhlí nekromanti či dávné kletby nedávají pohaslým tělům spát a nutí je vstávat z jejich hrobů a rozsévat svou nenávist mezi kýmkoli, kdo jim přijde do cesty.

Upíří hrabataVe Starém světě a jeho okolí jsou zejména dvě oblasti, které si nesou temnou pověst mluvící o nemrtvých a nenávisti ke všemu živému. Jednou z nich je padlá říšská provincie Sylvánie. Mnozí o ní mluví jen šeptem, o zemi, jejíž vládcové už nejsou lidmi a po nocích žízní po krvi nevinných.

Pravdou je, že velkou část skryté i viditelné aristokracie Sylvánie tvoří upíři. Mocní kouzelníci, kteří svým slovem dokáží pozvednout neklidně spící zemřelé. A v Sylvánii žádní jiní, než neklidně spící mrtví nejsou.

Upíří hrabata se touží stát vládci Říše. Podmanit si její lid tak, aby jim sloužil. A poskytoval jim krev, po které za temných nocí tolik lační.

Druhým z míst, kterému vládnou mrtvé duše, je pouštní království Khemri. Jeho vládcové, za života panující bezpočtům poddaných, se snažili využít své nezměrné moci a zachovat svou vládu natrvalo. Budovali si gigantické pyramidy, které neměly být hrobkami, ale jejich sídlem po čas, než přijde ten správný okamžik, aby se vrátili k vládě nad svou zemí.

Králové hrobekOvěnčeni mocnými zaklínadly, uložili se ke spánku, z něhož se probudili po tisících letech. Řev jejich zmučených duší, když se zjistili, že už nejsou ničím víc, než kostrami, rezonuje pouštěmi Khemri dodnes. A vládcové písčitých dun, rozhodnuti pomstít se všemu živému, vedou legie svých nemrtvých služebníků na tažení za znovuzískáním svého pradávného vlivu.

Khemri a Sylvánie však nejsou jedinými místy, ve kterých se lze setkat s nemrtvými. Nemálo čarodějů už podlehlo touze po tom, aby poručilo smrti. Nekromanti, jak se jim říká, jsou často zoufalá stvoření žijící na hřbitovech a postrádající jasnou mysl. Ti z nich, kteří ale dokáží zkrotit smrt a udržet si zdravý rozum, mohou být strašlivým nebezpečím pro celý svět.

Nemrtví jsou děsivým mementem faktu, že ani po smrti mnohé ve světě Warhammeru nečeká klid. Mrtví dědové, otcové, bratři i sestry se mohou kdykoliv vrátit. A tentokrát s touhou zničit vše živé.

 

Obrázky doprovázející článek jsou obaly pravidlových knih pro armády upířích hrabat a králů hrobek od Games Workshop.

Běžná sekce: