Průvodce světem Warhammeru: Říše


Říše je nejmocnější z lidských zemí ve Starém světě. Založena před takřka třemi tisíci lety mocným Sigmarem, který byl později prohlášen za boha, stala se vůdčí silou rasy lidí. Je to země rozdělená do řady poměrně samostatných provincií, kterým vládnou kurfiřti.

Hlasy kurfiřtů pak volí císaře, vládce celé Říše. Ten vládne z hlavního města Altdorfu rozsáhlým državám táhnoucích se od severu, kde země hraničí s Kislevem, až na jih, kde se táhne hranice Bretonnie. Na západě její břehy omývá moře, zatímco na východě se tyčí vysoké hory.

Říše udržuje čilé obchodní i politické vztahy jak s trpaslíky, tak elfy. Právě trpaslíci se v mnohém zasloužili o udržení mladé Říše, naučili lidi pracovat s kovy i mnohým jiným řemeslům. Mezi oběma rasami je řada vazeb a vzájemných dluhů a pomoci. Mnohé Říši přinesli i elfové. Při velkém vpádu Chaosu zemi zachránili, a poté dali základy kolejím magie, které poprvé formalizovaly užívání magického umění v Říši.

Sigmarův kněz v boji proti válečníkovi Chaosu

Lidé Říše jsou učenliví a otevření vědomostem. Na kolejích magie studují ti s největším nadáním spoutat větry magie. Na univerzitách studují inženýři bádající nad tím jak spoutat sílu páry a rozpohybovat ozubená kola.

Hlad po vědění ale přináší i hrozby. Tam, kde jsou ti, kteří chtějí vědomosti využít pro dobro všech, se najdou i šílenci, kteří je chtějí zneužít. Šílení černokněžníci neváhají na pomoc povolat i síly Chaosu, jen aby získali více moci. Nekromanti obcházejí hřbitovy a oživují mrtvé. A v odlehlých oblastech ve skrytu bují temné kulty vzývající padlé démony.

A právě proto jsou tu říšští lovci čarodějnic, kteří neustále kočují zemí a vyhledávají jakékoli zlo, jež by mohlo vyklíčit uvnitř Říše samotné. Neboť nepřátelé nečíhají jen venku za hranicemi, ale i uvnitř.

Běžná sekce: