Průvodce světem Warhammeru: Skaveni


Krysy jsou nepříjemnou havětí sužující podzemní stoky každého města světa Warhammeru. Chlupatá stvoření prokousávající si cestu k cenným zásobám potravy a nevyhnutelně šířící nakažlivé nemoci. V temnotě pod zemí však číhají mnohem horší věci, jejich přerostlí bratranci, skaveni.

Skaveni jsou krysím národem, který kdysi zmutoval působením chaotitu, čistého zhmotnění Chaosu, obyčejné krysy v tvory, kteří sahají do dvou třetin výšky člověka. Přestože chodí po dvou, nezapřou svůj krysí původ. Jsou to zlí tvorové toužící jen po zkáze či zotročení ostatních ras.

Skaveni

Skaveni žijí pod zemí. Často obývají stoky větších měst či si budují vlastní doupata pod horami či jinými opuštěnými místy. Jejich bohem je Rohatá krysa, jejímiž proroky jsou šedí věštci, skaveni zmutovaní vlivem chaotitu natolik, že jim vyrostly rohy napodobující jejich boha.

Skavení společnost je uspořádaná do klanů, ve kterých je jedinec snadno postradatelným prostředkem v mocenských hrách svých vůdců. Protože pokud mají dostatek potravy, množí se skaveni strašlivou rychlostí, která nemá mezi ostatními rasami obdoby. Noví váleční se rodí tak rychle, že nahrazují své padlé předchůdce takřka mávnutím kouzelného proutku.

Tak jako z chaotitu vzešli, tak se stala tato nazelenalá substance i základem jejich společnosti. Právě chaotit je pro ně tím nejcennějším platidlem a zároveň i prostředkem k posílení magické moci šedých věštců či k nejrůznějším pokusům. Mnohé z těch nejstrašlivějších skaveních zbraní využívají právě chaotit. A proti jeho moci neochrání ani to nejlepší brnění, pokud není samo chráněno mocnými zaklínadly.

Skaveni jsou prokletím, kterého se takřka nejde zbavit. Přímo pod nohama svých netušících obětí spřádají plány na jejich porážku, a jakmile přijde příhodný okamžik, vyvalí se ve svých ohromných množstvích na povrch a nemilosrdně se vrhnou na vše živé. Neboť tento svět je předurčen, aby patřil jen jim – alespoň v to nevyhnutelně věří.

 

Obrázek doprovázející článek je majetkem společnosti Games Workshop a slouží pouze k ilustračním účelům.

Běžná sekce: