Pravidla pro návštěvníky


Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že se na nich budete chovat a vyjadřovat v rámci slušnosti a že jste srozuměni s důležitým obsahem uvedeným v sekci "O webu". A dále s tím, že web Wargaming.cz nenese za vaše názory či názory jiných žádnou odpovědnost.

Pokud porušíte základní pravidla, může být váš účet v krajním případě až zablokován. Nicméně doufám, že toto nebude nikdy třeba.

Běžná sekce: