Reklama na webu


Na webu Wargaming.cz je použit reklamní systém Google AdSense. Jedná se o PPC (Pay Per Click - platba za proklik) systém poskytnutý třetí stranou a tyto stránky za jeho obsah (a obsah stránek, na který odkazuje) nenesou žádnou odpovědnost.

Výdělky z tohoto programu jsou využívány na provoz stránek či na případné výhry do soutěží.

 

Jakákoli jiná reklama (tj. neposkytovaná Google) je možná jen po předchozí domluvě. Pokud toto nebude dodrženo, bude daný inzerát smazán a proti jeho autorovi mohou být podniknuty další kroky (omezení či zablokování přístupu atp.). Výjimkou pro tuto činnost jsou nabídky na malování miniatur a podobně zahrnuté v příslušné sekci fóra. Za inzerci ve smyslu reklamy se samozřejmě nepovažují prodeje konkrétních armád a modelů vlastněných vámi jako soukromou osobou pro vaši zábavu.

Tato restrikce se týká zejména inzerátů na konkrétní prodejce různorodého zboží (což se netýká doporučení od uživatelů, kde co nakupovat a podobně).

Pokud máte zájem na Wargaming.cz inzerovat, hledejte bližší informace v části Spolupráce. Rádi se s vámi domluvíme!

Běžná sekce: