Další důležité pojmy a pravidla


Trvající efekty

Některé efekty netrvají jen po dobu jedné akce (poté co byly spuštěny), ale po určitou dobu či dokonce neomezeně. Tyto efekty jsou nazývané LASTING (trvající) efekty.  Během jednoho okamžiku jich může ve hře (popřípadě i na jedinou kartu) působit hned několik. Není důležité určovat, jaký má přednost, protože je na hru aplikována vždy jejich suma, tedy součet jejich efektů.

 

Nulové hodnoty

Pokud některá z hodnot karet (ATTACK STRENGTH atp.) nabyde v důsledku efektu záporné hodnoty, je tato hodnota po započtení všech efektů zaokrouhlena nahoru na 0. Pokud na kartu začne působit jiný efekt, je třeba tuto hodnotu znovu přepočítávat (je třeba vycházet z reálné, tj. i záporné hodnoty, která je až po aplikování daného efektu zaokrouhlena na 0, pokud je hodnota nadále záporná).

 

Placení ceny

U řady karet jsou uvedeny fráze jako PAY/EXHAUST X TO DO Y (zaplať/vyčerpej X, abys učinil Y) – vše co je v tomto případě uvedeno před slovem TO, je považováno za cenu (COST) a vše po slově TO za efekt. Cena musí být zaplacena kartami či zdroji, které kontroluje daný hráč. Pokud je tento efekt zrušen (CANCELED), tak je tuto cenu stejně nutno zaplatit.

 

Kontrola a vlastnictví

Hráč vlastní (OWNS) své hrdiny a karty, které si vybral do PLAYER DECKu, se kterým hraje. Hráč kontroluje (CONTROL) všechny karty, které vlastní, pokud jiný hráč či ENCOUNTER DECK nepřebere kontrolu nad danou kartou prostřednictvím efektu karty. Pokaždé když karta opouští hru (LEAVES PLAY), vrací se ke svému vlastníkovi – do jeho ruky, balíčku či odhazovacího balíčku (podle toho, co je v popisu efektu, který nutí tuto kartu opustit hru).

Když hráč zahraje ALLY kartu, tak ta vstoupí do hry pod jeho kontrolou a je vložena do jeho části herního stolu. Když jiný hráč převezme kontrolu nad touto kartou, je přesunuta do části stolu nově kontrolujícího hráče. ALLY karty nemohou být kontrolovány několika hráči, pouze mohou měnit toho, který je kontroluje přes efekty karet.

Když hráč zahraje ATTACHMENT kartu, má možnost dát kontrolu nad ní jinému hráči tím, že ji přiřadí k jednomu z charakterů tohoto hráče. Hráči vždy mají kontrolu nad ATTACHMENTy přiřazenými k charakterům, které kontrolují. Pokud se změní ten, kdo tuto kartu charakteru kontroluje, stejně tak přechází v kontrole i karty ATTACHMENTů.

 

"In play" a "Out of play"

Mechanika IN PLAY odkazuje na karty, které jsou hrány nebo položeny do hry (do hráčovy části herního stolu), těm které jsou ve STAGING AREA, k právě odhaleným QUEST kartám a ENCOUNTER kartám, které jsou s hráčem ENGAGED.
OUT OF PLAY jsou karty v hráčově ruce (PLAYER’S HAND), v balíčku nebo v odhazovacím balíčku. Efekty karet nefungují s kartami, které jsou OUT OF PLAY, pokud tento efekt na toto speciálně neodkazuje.

 

Dojití karet

Pokud hráč dolíže karty ve svém PLAYER DECKU (už mu nezbývá žádná další), pokračuje ve hře s kartami, které má ve hře či v ruce. Už si znovu nezamíchává svou odhazovací hromádku.

Pokud dojde k dolízání ENCOUNTER DECKu během QUEST fáze, je odhazovací hromádka zamíchána a je z ní vytvořen nový ENCOUNTER DECK.

 

Mluvení u stolu

Hráčům je povoleno a dokonce i doporučováno navzájem během hry komunikovat – fungovat jako tým při plánování a provádění snahy o vítězství nad dobrodružstvím. Hráči mohou komunikovat o čemkoli, ale nesmějí jmenovat nebo nahlas číst z karet v jejich rukou nebo z karet, které oni viděli, zatímco zbytek hráčů ne.

Běžná sekce: