Efekty karet


Hra samotná samozřejmě nabízí mnohem komplexnější mechaniky, než pouhá základní pravidla. Tvoří je efekty a klíčová slova samotných karet, kterým se věnuje právě tato část. Efekty jsou univerzální termíny, ke kterým se pojí další informace – klíčová slova mají oproti nim sama o sobě svůj význam pro hru.

 

Constant Effects

CONSTANT EFFECTS (stálé účinky) ovlivňují hru tak dlouho, dokud je karta je nesoucí ve hře a jsou splňovány případné další podmínky. Tyto efekty nemají žádný spouštěč (TRIGGER), neboť jsou stále aktivní.

Actions

ACTIONS (akce) jsou uváděny tučným písmem vyvedeným "Action:" spouštěčem na kartě. ACTIONS jsou vždy dobrovolné a mohou být spuštěny jejich vlastníkem během kteréhokoli okna akcí v herní sekvenci. Pro spuštění akce na HERO, ALLY či ATTACHMENT kartě, musí být tato karta ve hře, pokud tato akce sama neříká, že může být hrána mimo hru (OUT OF PLAY). EVENT karty jsou akce, které jsou hrány přímo z hráčovy ruky.

Některé spouštěče jsou doprovázeny upřesněním určité fáze hry. To znamená, že následující akce může být spuštěna pouze během uvedené fáze herního kola. Například efekt za spouštěčem "Quest Action:" může být zahrán jen během QUEST fáze. Akce bez specifikované fáze mohou být hrány během jakékoli části herního kola.

Ukázková Ally karta s ResponseResponses

RESPONSES (odpovědi) jsou uváděny tučným "Response:" spouštěčem na kartě.  Odpovědi jsou vždy dobrovolné a mohou být spuštěny jejich vlastníkem v odpovědi (to je okamžitě poté) na specifický herní úkaz. Za účelem spuštění RESPONSE na kartách HERO, ALLY či ATTACHMENT, musí být tyto karty ve hře, pokud RESPONSE neříká, že může být zahrána ze stavu OUT OF PLAY. Karty EVENT s RESPONSE efekty jsou RESPONSES hrané přímo z hráčovy ruky.

Forced Effects

FORCED EFFECTS (vynucené efekty/účinky) jsou spouštěny určitými okolnostmi ve hře a zahrávají se automaticky, ať už vlastník této karty chce či ne. Jsou uváděny tučným "Forced:" a provádějí se i vyhodnocují okamžitě poté, co se ve hře objeví specifický předpoklad pro jejich spuštění.

When Revealed Effects

WHEN REVEALED (když jsou odhaleny) efekty jsou speciální formou FORCED efektů, které se projevují okamžitě poté, co je ENCOUNTER karta je nesoucí odhalena. Jsou uváděny tučným "When revealed:" spouštěčem. WHEN REVEALED efekty se neprovádějí, pokud je karta vyložena jako SHADOW EFFECT.

Shadow Effects

SHADOW EFFECTS (stínové efekty) jsou efekty, které se objevují na některých kartách z ENCOUNTER balíčku. Tyto efekty jsou odděleny od primárních efektů karty grafickým oddělovačem a jsou psány kurzívou. SHADOW efekty jsou uváděny tučným a kurzívou psaným "Shadow:". SHADOW efekty se vyhodnocují pouze, když je karta je nesoucí přidělena k útočícímu nepříteli během COMBAT fáze.

Travel Effects

Některé z karet lokací mají TRAVEL EFFECTS (cestovní efekty), které jsou uváděny tučným "Travel:". Tyto efekty značí cenu či podmínku, kterou musí někteří či všichni hráči zaplatit či splnit, aby mohli cestovat do lokace (TRAVEL TO THE LOCATION). Pokud hráči nemohou splnit požadavky TRAVEL efektu karty lokace, nemohou do ní cestovat.

Běžná sekce: