Klíčová slova


Hra samotná samozřejmě nabízí mnohem komplexnější mechaniky, než pouhá základní pravidla. Tvoří je efekty a klíčová slova samotných karet, kterým se věnuje právě tato část. Efekty jsou univerzální termíny, ke kterým se pojí další informace – klíčová slova mají oproti nim sama o sobě svůj význam pro hru.

Klíčová slova jsou používána jako zkratka pro běžné herní efekty, které se objevují na větším množství karet. Klíčová slova jsou psána klasickým textem a jsou obvykle umístěna na začátku textu pravidel karty.

 

Doomed X

Pokud je karta s klíčovým slovem DOOMED vyložena během STAGING části QUEST fáze, každý hráč si musí zvýšit svůj THREAT LEVEL o hodnotu u ní uvedenou (tedy o X).

Guarded

Klíčové slovo GUARDED, umístěné na některých OBJECTIVE kartách, znamená, že při vyložení této karty je z ENCOUNTER DECKu vyložena dodatečná karta, která je připojena ke GUARDED kartě a spolu s ní umístěna do STAGING AREA. OBJECTIVE nemůže být uzmut (CLAIMED), dokud je k němu přiložena jakákoli ENCOUNTER karta. Jakmile je proveden ENCOUNTER, karta OBJECTIVE zůstává ve STAGING AREA, dokud není uzmuta. Pokud je při vynášení karty, která má být připojena ke kartě s GUARDED, vynesen další OBJECTIVE, položte jej do STAGING AREA a vyložte následující kartu z ENCOUNTER DECKu, která bude připojena k původnímu OBJECTIVU.

Nepřátelé či lokace připojené ke GUARDED OBJECTIVES (stráženým cílům) stále připočítávají svou THREAT, pokud jsou ve STAGING AREA. S ENCOUNTER kartou připojenou ke GUARDED OBJECTIVE je vypořádáváno podle následujících metod závisejících na typu karty:

  • ENEMY: Karta nepřátel opouští hru – ať už zničena nebo jako výsledek efektu karty.
  • LOCATION: Lokace opouští hru, ať už jako plně prozkoumaná nebo jako výsledek efektu karty.
  • TREACHERY: Efekt této karty je proveden nebo zrušen (CANCELED) – karty zrady jsou okamžitě provedeny, když jsou vyloženy.

Jakmile se hráč vypořádá se všemi ENCOUNTER kartami připojenými k OBJECTIVE, hráči jej mohou uzmout (získat) způsobem, který je upřesněn v textu karty.

Ranged

Klíčové slovo RANGED (ze smyslu herní mechaniky by snad šlo přeložit jako dalekodosahový) nese charakter, který může být hráčem, který jej kontrololuje, deklarován jako útočník (DECLARED AS AN ATTACKER) proti nepřátelům, kteří jsou ENGAGED s jinými hráči. Tento útok může být deklarován, když jeho vlastník deklaruje útoky či se může účastnit útoků deklarovaných ostatními hráči. V obou případech je třeba jej EXHAUSTovat a splnit jakékoli podmínky, které jsou nezbytné k provedení útoku.

Ukázková Attachment karta s klíčovým slovem RestrictedRestricted

RESTRICTED (omezený) je klíčové slovo umístěné na kartách ATTACHMENT. Jeden charakter pak nemůže mít připojeny víc jak dva ATTACHMENTy s klíčovým slovem RESTRICTED. Pokud je k tomuto charakteru připojen třetí ATTACHMENT se slovem RESTRICTED, musí být jeden z již připojených dvou okamžitě přesunut do odhazovacího balíčku jeho vlastníka.

Sentinel

Charakter s klíčovým slovem SENTINEL může být jeho vlastníkem deklarován jako obránce (DECLARED AS A DEFENDER) proti útokům nepřátel proti jiným hráčům. Charakter může být deklarován za obránce pouze tehdy, když hráč, který se brání, nedeklaruje vlastního obránce. Bránící se SENTINEL charakter se musí EXHAUSTovat  a splnit jakékoli podmínky nutné k bránění, aby mohl být deklarován za obránce.

Surge

SURGE je klíčové slovo umístěné na některých kartách ENCOUNTER DECKu – když je tato karta odhalena ve STAGING části QUEST fáze, vynáší se z ENCOUNTER DECKu jedna dodatečná karta (jedna karta navíc oproti původnímu počtu). Toto se děje ihned poté, co jsou vyřešeny jakékoli případné WHEN REVEALED efekty na kartě se SURGE.

Victory X

Někteří nepřátelé či lokace odměňují hráče vítěznými body (ty se poté započítávají do skóre hry – viz příslušná část pravidel), když jsou poraženi či prozkoumány. Když taková karta opustí hru, jeden z hráčů by si ji měl umístit poblíž THREAT TRACKERu, aby na ni nebylo zapomenuto při závěrečném počítání skóre. Je doporučeno, aby karty s VICTORY sbíral jediný hráč, neboť jejich hodnota je poté počítána do skóre skupiny jako celku.

Běžná sekce: