Inkvizice

Kdo jsou lovci čarodějnic?

Kdo jsou lovci démonů?

Kategorie: Řády Adepta Soritas - Osobnosti - Stroje a zbraně - Organizace - Formace - Obecné - Slovníky

 

Řády Adepta Soritas

Naší Umučené Paní

Stříbrného Rubáše

 

Osobnosti

Coteaz, lord inkvizitor lovců démonů

Eisenhorn, inkvizitor lovců démonů

Cherubael, spoutaný démon

Kaldor Draigo, bývalý nejvyšší velmistr Šedých Rytířů

Karamazov, inkvizitor lord lovců čarodějnic

Lok, inkvizitor Ordo Xenos

Stern, bratr kapitán Šedých Rytířů

Tyrus, inkvizitor lovců čarodějnic

 

Stroje a zbraně

Kajícný stroj

 

Organizace

Adepta Soritas

Hierarchie Šedých Rytířů

Hlídka Smrti

Inkvizitoři Ordo Malleus

Jednotky Šedých Rytířů

Ordo Malleus

Ordo Sicarius

Sestry špitálnice

Šedí Rytíři (Další článek o Šedých Rytířích)

 

Formace

Skupina Vykupitel

 

Obecné

Pojednání o svaté Inkvizici

 

Slovníky (výrazy použité v překladu)

Slovník překladů Šedých Rytířů

Uživatelská sekce: