Kulty smrti

Kulty smrti jsou skupiny občanů často fanaticky oddaných Impériu, kteří zasvětili své životy nauce zabývající se zabíjení lidí všemi různými způsoby. Jako se Císař obětoval pro lidstvo, aby mohlo pokračovat ve své existenci, tyto kulty zabíjí Jeho nepřátele, které mu za Jeho činy nabízejí jako obětinu. Specializují se na rituální vraždy, ve kterých hraje klíčovou roli použití chladných zbraní.

Kulty nejsou oficiálně podporovány Impériem a jsou jím tolerovány pouze tehdy, nejsou-li v rozporu s vírou v Císaře. Mnoho kultů, jejichž ideologie hraničí s kacířstvím, je pod neustálým dohledem patřičných úřadů. Vrazi kultů smrti jsou na druhou stranu často využíváni Inkvizicí. Dovednost vrahů v umění zabíjet jí totiž zajišťuje vynikající popravčí agenty. Ti pro svou "práci" používají mnoho exotických rituálních zbraní: bodce a čepele podporované digi-zbraněmi a brněním. Inkvizitoři často zavírají oči před kanibalskými rituály a některé své svěřence dokonce posílají kvůli dalšímu výcviku do Officio Assassinorum.

Známější jsou především výstřední kulty, jejichž členové při rituálních příležitostech pijí krev svých obětí. Jsou totiž přesvědčeni, že konzumací očištěné krve a těl zabitých nepřátel přijímají jejich zdatnost a duševní sílu. Krev z mrtvých obětí se též docela běžně předkládá Císaři. Není proto výjimkou, že kultisté podnikají poutě do velkých katedrál Ecclesiarchie, aby tam předložily své dary. Ačkoli často porušují světské zákony, necítí lítost, neboť neochvějná víra v Císaře v Jeho očích jejich činy ospravedlňuje.

Vrazi kultů smrti jsou hroziví protivníci, kteří sice ani zdaleka nedosahují takových kvalit jako členové Officio Assassinorum, ale přesto jsou impozantními a velice nebezpečnými zabijáky. Jsou odborníky a chladnokrevnými vrahy, jež stopují svou kořist hodiny nebo celé dny čekajíce na ten správný okamžik kdy udeřit. Poté, při náhlém uvolnění síly a rychlosti, jako černé kočky vyskočí ze stínu s připravenou čepelí a s divokým nadšením utínají končetiny či vykuchávají své cíle.

Vyznačují se téměř nadlidskou hbitostí a reflexy. Spíše než střelbě dávají mnohem raději přednost chladným zbraním. Různé formy řezů, řezných rán, propíchnutí, typ použité zbraně, části těla, které byly zasaženy, to vše má zvláštní význam věnovaný Císařově duši. Mnohé z rituálních zbraní používaných a láskyplně udržovaných kulty jsou vysoce specializovány. Pohybují se od klasických i exoticky tvarovaných čepelí k více fantastickým a symbolickým, třeba zbraní ve tvaru kříže či vyrobených z kacířských kostí.

Většina vrahů jsou ženy. A to pravděpodobně z důvodu vyšší pružnosti ženského těla. Dalším faktorem je nejspíše zmatení způsobené spoře oděným ženským tělem. Oběť nemá pocit, že by byla ohrožena. A mnozí muži často nejsou schopni ublížit ženě. "Družstvo" kultů smrti se skládá většinou z jednoho až tří atentátníků, každý člen však funguje samostatně.

Mnoho vrahů kultů smrti se ovšem paktuje se silami Chaosu. Jsou to zejména kulty uctívající Khorna, Boha krve. Krev jejich obětí je pak zpravidla podávána na oltáři jako obětina.

 

Známé kulty:

  • Čepele Císaře
  • Morituri

Uživatelská sekce: