Ultramariňáci


Obsah týkající se kapituly Ultramariňáků.

Ultramariňáci a jejich následnické kapituly

Uživatelská sekce: 

Ultramariňáci patří mezi dvacet zakládajících legií vesmírných mariňáků. Jejich primarchou byl Roboute Guilliman, snad nejvýznamnější z loajálních primarchů po Horově Herezi a tvůrce Codexu Astartes, díla, které rozdělilo vesmírné mariňáky do kapitul. Jelikož byli ušetřeni tvrdších bojů během Horovy Hereze, stali se Ultramariňáci předchůdci zřejmě největšího množství následnických kapitul, které stejně přísně jako oni lpějí na dodržování posvátného Codexu Astartes.

 

Stránky