Lodě Terranů


Terranská aliance je uskupením lidských planet, které kdysi vládly rozsáhlým územím galaxie. V tvrdé válce se však jejich mladé světy oddělily a zapřísáhly se vést válku proti svým zakladatelům. Terranská aliance nyní stojí jako hradba snažící se zastavit příval války a navrátit galaxii její mír.

Logo Terranské aliance

Flotila Terranů:

Velké lodě

Střední lodě

Malé lodě