Průvodce světem Warhammeru: Trpaslíci


Trpaslíci jsou nedílnou součástí světa Warhammeru. Pradávná rasa, která kdysi ovládala rozsáhlé državy Starého světa, patří mezi nejlepší kováře a kovkopy, se kterými se lze setkat. Pyšné trpaslíky však před mnoha tisíci lety potkala zkáza.

Mohutná zemětřesení a vpády skavenů a goblinů srazily mocnou říši na kolena. V Horách na konci světa, páteři trpasličích držav, se mnoho království udrželo, avšak většinu zbylých postihl pád. Od té doby je pyšná rasa trpaslíků ještě zahořklejší než dříve. Kniha zášti, do které trpaslíci zapisují veškeré újmy, které jim ostatní rasy učinily, bobtná a bobtná. Ale trpaslíci nezapomínají a jsou vždy připraveni dávný dluh splatit.

Mohutní postavou, ale nízkého vzrůstu, jsou trpaslíci skvěle uzpůsobení životu pod zemí. Však jsou to také ti nejlepší horníci mezi rasami světa Warhammeru. Neúnavně těží železo i drahé kovy. A možná odtud pramení i jejich láska k bohatství.

Trolobijec

Trpaslíci patří i mezi nejlepší mechaniky světa. Jejich válečné stroje dokáží kosit nepřátele po desítkách. Jejich ruce dokáží zpracovávat kov jako žádné jiné. Zbroje, které vytvoří, patří mezi ty nejkvalitnější ve Starém světě. A trpasličí pěchota zakutá v těch nejlepších pancířích dokáže zadržet i ty nejmocnější soupeře.

Trpaslíci neovládají magii podobným způsobem jako ostatní rasy. Dalo by se říci, že jsou proti ní dokonce poměrně odolní. Nicméně ji dokáží spoutat do run a ti nejzkušenější runotepci vyrábí zbraně hodné hrdinů z legend.

Celý svůj život si trpaslíci pěstují svůj vous, na který jsou náležitě hrdí. Mají silný cit pro čest a hrdou povahu. Postihne-li je těžká újma či nedostojí-li svým slibům, nezřídka si oholí svůj vous a stanou se trolobijci, pološílenými bersekry toužícími zemřít co nejhrdinnější smrtí.

Trpaslíci drží dávnou nenávist k elfům. Před mnoha tisíci lety se během Války vousu tyto dvě původně přátelské rasy znepřátelily a zasely mezi sebe mnoho hořkosti. Oproti elfům si trpaslíci udržují velmi dobré vztahy s lidskými zeměmi a zejména v Říši jich velké množství přímo žije – běžně usazeno v městech jako kováři či mechanici. Pokud ale trpaslíci chtějí přežít ve světě plném nepřátelství, mohou zjistit, že i pradávní protivníci mohou být vítanými spojenci proti těm, kteří touží pouze po destrukci.

Běžná sekce: