Ubongo


Afrika je kontinentem, který v nás, Evropanech, budí představy o exotické dálavě a skrytém bohatství. A právě s touto představou si hraje i Ubongo. Kdo z hráčů prokáže největší bystrost a získá nejvíce drahokamů?

Krabice hryNic ale není tak jednoduché. Získat drahokamy vyžaduje taktiku s ohledem na protihráče ale zároveň i rychlé přemýšlení. A pozor, nevyhrává ten, kdo má nejvíce jakýchkoli kamenů, ale těch stejné barvy!

Pravidla Ubongo jsou v základě opravdu primitivní. Až čtyři hráči se mohou poprat o šňůrky plné drahokamů. Zda a v jakém pořadí si budou brát první kameny ze šňůrky, rozhoduje to, za jak dlouho dokáží z různobarevných destiček poskládat náhodně vytažený vzor.

Vzor je umístěn na velkých kartičkách, z nichž si každý hráč v novém kole losuje novou. Hodem kostkou se pak určí, které stavební prvky pro daný vzor hráč použije. A pak už je jen na jeho rychlém přemýšlení a schopnosti skládat vzory, aby byl tím nejrychlejším a měl tak právo případně se přesunout na jinou šňůrky s drahokamy a brát jako první.

Naléhavou potřebu najít řešení může ještě umocnit časový limit, který neúprosně udává čas, po kterém už je na získání nových drahokamů prostě příliš pozdě.

Ubongo v akci

Ubongo je rychlou a na koncentraci náročnou hrou. Pravidla jsou vysvětlitelná ve chvilce a během první hry jsou snadno osvojitelná. Trocha cviku je rozhodně rozpoznatelná, ale na druhou stranu je variant tolik, že i nováčci mohou porážet zkušenější hráče.

Ubongo možná není hrou pro každého, protože svou povahou nemusí vyhovovat zrovna těm, co raději chvilku rozmýšlí, než zahrají. Na druhou stranu, svou jednoduchostí často dokáže oslovit i je, a tak není s podivem, že si získala tak rozsáhlou základnu příznivců.

Běžná sekce: