Infinity

Obsah o hře Infinity byl vytvořen s výslovným povolením autorů z Corvus Belli. Obrázky a podklady k textům pocházejí z webu hry Infinity a jsou majetkem jejich tvůrců. Děkujeme.

Kategorie: Obecné - ALEPH - Ariadna - Haqqislam - Kombinovaná armáda - Nomádi - PanOceania - Tohaa - Yu Jing - Žoldáci

 

Obecné

Frakce Infinity

 

ALEPH

Achilles - Achilles

Ajax Velký, myrmidonský důstojník - Ajax The Great, Myrmidon Officer

Asura - Asuras

Dakini tactboti - Dakini Tactbots

Dasyu - Dasyus

Deva - Devas

Ekdromoi - Ekdromoi

Fénix, veteránský důstojník Myrmidonů - Phoenix, Veteran Myrmidon Officer

Garuda tactboti - Garuda Tactbots

Chandra Spec-Ops - Chandra Spec-Ops

Maruti - Maruts

Myrmidoni - Myrmidons

Myrmidonští důstojníci - Myrmidon Officers

Nagy - Nagas

Netrodi - Netrods

Ocelová falanga - The Steel Phalanx (sektoriální armáda)

Patrokles - Patroclus

Postlidé - Posthumans

Proboti - Probots

Reboti - Rebots

Sophotectové - Sophotects

Yudboti - Yudbots

 

Ariadna

1. horalská S.A.S. - 1st highlanders S.A.S

1. regiment para-komandos - 1er Régiment de Para-Commandos

112, pohotovostní služba - 112, Emergency Service

2. nepravidelný cameronský regiment - 2nd Irregular Cameronians Regiment

3. horalští šedí střelci - 3rd Highlanders Grey Rifles

4. myslivecká - 4éme de Chasseurs

5. minutemani - 5th Minutemen

7. foxtrot rangeři - 7th Foxtrot Rangers

9. wulverští granátníci - 9th Wulver Grenadiers

13éme Moblot - 13éme Moblot

45. horalští střelci - 45th Highlander Rifles

Antipodí útočná smečka - Antipod Assault Pack

Briscardi, 8éme Régiment d'Infanterie de Montagne - Briscards, 8éme Régiment d'Infanterie de Montagne

Caledonská horalská armáda - The Caledonian Highlander Army (sektoriální armáda)

Dozeři, kampaňoví inženýři - Dozers, Campaign Engineers

Horalští záškodníci - Highlander Caterarns

Intel Spec-Ops - Intel Spec-Ops

Irmandinho - Irmandinho

Kaledonští dobrovolníci - Caledonian Volunteers

Kaledonští Mormaeři -Caledonian Mormaers

Kazakský dóktor - Kazak Dóktor

Loup-Garou - Loup-Garou

Merovejské síly rychlé reakce - Merovegian Rapid Response Force (sektoriální armáda)

Lovci tanků - Tank Hunters

Métros - Métros

Průzkumníci - Scouts

Psí válečníci - Dog-Warriors

Řadoví Kazaci - Line Kazaks

Traktor muly, regiment dělostřelectva a podpory - Traktor Muls, Regiment of Artillery and Support

Tým Mirage-5 - The Mirage-5 Team

Uxia McNeill - Uxia McNeill

Van Zant - Van Zant

Veteránští Kazaci - Veteran Kazaks

William Wallace - William Wallace

Zouaves - Zouaves

 

Haqqislam

Bashi Bazouk - Bashi Bazouks

Dálkové stroje Kameel - Kameel Remotes

Dálkově řízené jednotky - Remotes

Dálkově řízené jednotky Nasmat - Nasmat Remotes

Daylami - Daylami

Djanbazan - Djanbazan

Ghazi Muttawi'ah - Ghazi Muttawi'ah

Hassassin Bahram - Hassassin Bahram (sektoriální armáda)

Hassassin farzanové - Hassassin Farzans

Hassassin Fiday - Hassassin Fiday

Hassassin lasiqové - Hassassin Lasiqs

Hassassin Muyibové - Hassassin Muyibs

Hassassin ragikové - Hassassin Ragiks

Husam Spec-Ops - Husam Spec-Ops

Hunzakuti - Hunzakuts

Hussein Al-Djabel - Hussein Al-Djabel

Inženýři Najjarun - Najjarun Engineers

Izzat Bet, vůdce Kum - Izzat Bet, Kum Headman

Janičáři - Janissaries

Jednotka Al Hawwa' - Al Hawwa' Unit

Jednotka Hafza - Hafza Unit

Khawarij - Khawarijs

Magharibská garda - Maghariba Guard

Mechanizovaná pěchota Halqa - Halqa Mechanized Infantry

Motorizované jednotky Kum - Kum Troops

Murabidští Tuaregové - Murabid Tuaregs

Naffatûn - Naffatûn

Odalisky - Odalisques

Pěchota Ghulam - Ghulam Infantry

Regiment Ahl Fassed - Ahl Fassed Regiment

Regiment Asawira - Asawira Regiment

Saladin - Saladin

Sekban, speciální námořní jednotka - Sekban, Naval Special Unit

Taktická skupina Djanbazan - Djanbazan Tactical Group

Tarik Mansuri - Tarik Mansuri

Zvláštní zastrašovací skupina Azra’il - Azra´il Special Deterrent Group

 

Kombinovaná armáda

Agent Cadmus-Naish Sheskiin - Agent Cadmus-Naish Sheskiin

Anathematici - Anathematics

Aswuangové - Aswuangs

Avatar - Avatar

Cadmus Shasvastii - Cadmus Shasvastii

Caskudy - Caskudas

Dāturaziští čarodějní vojáci - Dāturazi Witch-Soldiers

Droni - Drones

Expediční síla Shasvastii - The Shasvasti Expeditionary Force (sektoriální armáda)

Gwallos - Gwallos

Hladovci - Hungries

Charontidi - Charontids

Ikadron Batroidi - Ikadron Batroids

Iskalleři - Iskallers

Kurgati - Kurgats

Maligno - Malignos

Moratská předvojová pěchota - Morat Vanguard Infantry

Noctifeři - Noctifers

Obrněná brigáda Raicho - Armored Brigade Raicho

Óbsidon medchanoid - Óbsidon Medchanoids

Operátoři prázdnoty - Void Operators

Otročtí droni - Slave Drones

Rasyatská diplomatická divize - Rasyat Diplomatic Division

Shasvastiiští Corax Spec-Op - Shasvastii Corax Spec-Op

Shasvastiiští semenní vojáci - Shasvastii Seed-Soldiers

Skiávoros - Skiávoros

Sogaratský bouřný regiment - Sogarat Tempest Regiment

Speculo zabijáci - Speculo Killers

Shinx speciálního pancéřovaného oddílu - Special Armored Corps Sphinx

Suryati - Suryats

Treitak Spec-Ops - Treitak Spec-Ops

W.C.D. Vektoroví operátoři - W.C.D. Vector Operators

Yaogatská útočná pěchota - Yaogat Strike Infantry

Zakuklenci - Shrouded

Zerat - Zerats

 

Nomádi

Alguacilové - Alguaciles

Bakuninské soudní velení - Bakunin Jurisdictional Command

Bakuninské Überfallkommando - Bakunin Überfallkommando

Bran do Castro, trojitý zero - Bran do Castro, Triple Zero

Carlota Kowalski, tomcat seržant major - Carlota Kowalski, Tomcat Sergeant Major

Daktaris - Daktaris

Důstojní dozorci - Reverend Custodiers

Hellcati - Hellcats

Hodináři z Bakuninu - Clockmakers from Bakunin

Inventoři - Inventors

Lunokhod sputnikové - Lunokhod Sputniks

Meteor zond - Meteor Zonds

Mobilní brigáda - Mobile Brigada

Moderátoři z Bakuninu - Moderators of Bakunin

Moran, masajští lovci - Moran, Masai Hunters

Morločí tlupy - Der Morlock Gruppe

Narušitelé - Intruders

Plazí švadrona - Lizard Squadron

Pozorovatelé požírači hříchů - Sin-Eaters Observers

Reverend moira - Reverend Moiras

Reverend moira představená Cassandra Kusanagi - Reverend Moira Superior Cassandra Kusanagi

Salyut zond - Salyut Zonds

Securitate - Securitate

Spektrové - Spektrs

Švadrona Szalamandra - Szalamandra Squadron

Tomcati - Tomcats

Tsyklon sputnikové - Tsyklon Sputniks

Tuláci - Prowlers

Vortex Spec-Ops - Vortex Spec-Ops

Vzpurný hllky - Riot Grlls

Wildcati, víceúčelová taktická jednotka - Wildcats, Multipurpose Tactical Unit

Zero - Zeros

Zoe a П-Well - Zoe and П-Well

Zondboti - Zondbots

Zondi - Zonds

 

PanOceania

Acontecimentoští pravidelní vojáci - Acontecimento Regulars

Akalis, sikhští komandos - Akalis, Sikh Commandos

Aquila garda - Aquila Guard

Armbot Bulleteer - Armbot Bulleteer

Armbot Peacemaker - Armbot Peacemaker

Auxilie - Auxilia

Dragões, acontecimentoští drakové - Dragões, Acontecimento Dragoons

Guarda de Assalto - Guarda de Assalto

Hexas, strategická bezpečnostní divize - Hexas, Strategic Security Division

Indigo Spec-Ops - Indigo Spec-Ops

Jízdní oddíl Svatého hrobu - Equestrian Order of the Holy Sepulchre

Johanka z Arku - Joan of Arc

Johanka z Arku 2.0 (mobilní zbroj) - Jean d'Arc 2.0 (mobile armour)

Jotumové, mechanizovaní kyrysníci Svalarheimy - Jotums, Svalarheima Mechanized Cuirassier

Kamau - Kamau

Křižáčtí bratři - Crusader Brethren

Lid Croc - Croc Men

Lovci Bagh-Mari - Bagh-Mari

Mušketýři - Fusiliers

Machinisti - Machinists

Muleboti - Mulebots

Nisse - Nisses

ORC jednotky - ORC Troops

Palboti - Palbots

Pancéřovaná jízda - Armoured Cavalry

Rytíři magistři - Magister Knights

Rytíři Santiaga - Knights of Santiago

Rytíři špitálníci - Knights Hospitallers

Řádoví seržanti - Order Sergeants

Řezáci - Cutters

Špitálnický rytíř otec-důstojník Gabriele De Fersen - Hospitaller Knight Father-Officer Gabriele De Fersen

Švýcarská garda - Swiss Guard

Teutonští rytíři - Teutonic Knights

Trauma-docové - trauma-Docs

Úderná armáda Acontecimenta - The Shock Army of Acontecimento (sektoriální armáda)

Vojenské řády - Military Orders (obecný článek)

Vojenský Řád Montesy - Military Order of Montesa

Vzdáleně řízení dronboti - Dronbot Remotes

 

Tohaa

Diplomatičtí delegáti Tohaa - Tohaa Diplomatic Delegates

Hatail Spec-Ops - Hatail Spec-Ops

Jednotka Gao-Rael - Gao Rael Unit

Jednotky Makaul - Makaul Troops

Tohaa - Tohaa Starter Pack (starter)

 

Yu Jing

Aragoto Senkebutai - Aragoto Senkebutai

Dàofěi - Dàofěi

Domaru Butai - Domaru Butai

Gūijiă - Gūijiă

Gŭiláng - Gŭiláng

Guǐ Fēng Spec-Ops - Guǐ Fēng Spec-Ops

Hac Tao - Hac Tao

Haramaki Zenseibutai - Haramaki Zenseibutai

Imperiální služba - The Imperial Service (sektoriální armáda)

Japonská sektoriální armáda - Japanese Sectorial Army (sektoriální armáda)

Jednotka okamžité odpovědi Sù-Jiàn - Sù-Jiàn Immediate Action Unit

Karakuri - Karakuri

Keisotsu Butai - Keisotsu Butai

Kempeitai - Kempeitai

Ko Dali - Ko Dali

Mech-inženýři (Zhanshi Gōngchéng) - Mech-Engineers (Zhanshi Gōngchéng)

Nebeská garda - Celestial Guard

Neporazitelní - Invincibles

Ninjové - Ninjas

Kuang Shi - Kuang Shi

Oniwaban - Oniwaban

Oniwaban Shinobu Kitsune - Oniwaban Shinobu Kitsune

O-Yoroi Kidobutai - O-Yoroi Kidobutai

Říšský agent, hodnost bažant (Yě Jī) - Imperial Agent, Pheasant Rank (Yě Jī)

Říšský agent, hodnost jeřáb (XIĀN HÈ) - Imperial Agent, Crane Rank (XIĀN HÈ)

Shang Jí neporazitelní - Shang Jí Invincibles

Sun Tze - Sun Tze

Sun Tze 2.0 (Střelecký vůdce) - Sun Tze 2.0 (Marksman Leader)

Šaolinští váleční mniši - Shaolin Warrior Monks

Tokusetsu Butai - Tokusetsu Butai

Tygří vojáci - Tiger Soldiers

Válečníci Hsien - Hsien Warriors

Wu Ming - Wu Ming

Yáokòngové - Yáokòngs

Yáopú Pangguling - Yáopú Pangguling

Yáoxiè (Rui Shi, Lù Duān) - Yáoxiè (Rui Shi, Lù Duān)

Yáozăo - Yáozăo

Yīshēngové - Yīshēngs

Zhanshi - Zhanshis

 

Žoldáci

Avicenna - Avicenna

Drúzské úderné týmy - Druze Shock Teams

Kaplanské taktické služby - KTS, Kaplan Tactical Services

Miyamoto Mushashi - Miyamoto Mushashi

Otec Lucien Sforza, autorizovaný nájemný lovec - Father Lucien Sforza, Authorized Bounty Hunter

Saito Tōgan - Saito Tōgan

Scarface a Cordelia, opancéřovaný žoldácký tým - Scarface & Cordelia, Mercenary Armored Team

Seňor Massacre - Señor Massacre

Tearlach McMurrough - Tearlach McMurrough

Valerya Gromoz - Valerya Gromoz

Žoldáci Yuan Yuan - Yuan Yuan Mercenaries

Běžná sekce: