Firestorm Armada - hraní I.


Po představení hry Firestorm Armada, která simuluje boje vesmírných lodí, se v dnešním článku budeme věnovat vyjmenování základních mechanik této wargamingové sci-fi hry od společnosti Spartan Games.

Firestorm Armada obecně vyniká především ve velkých hrách. Ty jsou zhruba ekvivalentem dvou až tří starterů této hry (což znamená třicítku velkých lodí na hráče a hromady stíhačů). Pro malé hry vám samozřejmě bohatě vystačí jediný starter. Typická velká bitva trvá, za předpokladu znalosti pravidel, okolo tří hodin, což už je slušná herní porce.

Těžký křižník RelthozyPřed samotnou hrou je samozřejmě třeba postavit svou armádu, což znamená konzultaci s pravidly, ve kterých jsou uvedena i případná omezení pro počet využití v armádě (ať už počet lodí na množství bodů nebo procentuální obsazení). Pak následuje příprava herní plochy - ta není nijak výslovně určena, ale doporučuje se přibližně 4x4 stopy, tedy lehce přes 120x120 centimetrů. Je třeba si uvědomit, že lodě jsou celkem velké a jejich pohyb taktéž, takže si vystačíte jen s nějakou větší plochou). Standardně se hraje na vítězné body a je podporován multiplayer, kdy mohou hrát třeba čtyři hráči.

Dále samozřejmě musíte mít připraveny fyzické modely vašich lodí (aktuálně je zhruba 25 plavidel pro každou stranu). Malé lodě a další předměty jsou kvůli měřítku reprezentovány tokeny - jedná se o Mines, Fighter, Bombers, Intercepters, Assaulters, Escape Pods (přes ně se zachraňuje posádka).

Typickými charakteristikami velké lodě jsou:

 • Hull damage, Crew damage, Assault Damage
 • Range - má čtyři délky - 8, 16, 24, 32 palců
 • Attack - počet kostek
 • Move
 • Crew Points - posádka
 • Assault Points - vojáci (mariňáci)
 • Points Defense - používaný proti torpédům, letkám či nalodění
 • Shields
 • Mines - počet min
 • Fleet Wings - počet letek a jakého jsou typu
 • Damage rating - určuje jak snadno dostane Hull damage
 • Critical rating - jak snadno může dojít ke kritické situace
 • Primary Weapons
 • Secondary Weapons

V balení s loděmi jsou standardně i karty těchto lodí. K tomu se ještě hraje i s kartami, které si člověk líže. Ty se dělí na několik typů - Squadron, Turn Action, Reaction či Counter. Při různých herních situacích si tak lížete či nelížete tyto karty a ovlivňujete s nimi vývoj bitvy.

 

Kolo

Kolo má čtyři základní fáze:

 1. Otočení T karet - dochází k hraní karet.
 2. Iniciativa (různé frakce mají bonusy na iniciativu).
 3. Pohyb a boj - hráč aktivuje loď nebo letku, udělá s ní to, co zamýšlí, a pak se aktivuje další hráč a udělá něco s jednou letkou nebo lodí, a tak dál. Jedná se tedy o střídavou aktivaci.
 4. Konec fáze - hrají se pohyby těles, kolize, lízání karet a podobně.

 

Pohyb

Pohyb nabízí celkem velkou variabilitu. Je třeba počítat se setrvačností lodí, jde vypínat motory a podobně. Může se ale třeba i stát, že je pohyb zablokován. Co je důležité je fakt, že se vzdálenosti mohou měřit předem. Samozřejmě nejde počítat s jen tak libovolným otočením lodě zvoleným směrem, ale jen se zatočením do určitých úhlů (a i tehdy funguje setrvačný pohyb). Dále se lze tzv. částečným pohybem posouvat skrz překážky, jakými je například pole asteroidů (zde je samozřejmě riziko, že dostanete nějaký ten zásah). Tyto překážky mají perimetr dosahu a třeba i gravitační pole. Je možný i pohyb hyperprostorem. Dokonce může dojít i k takovému pseudo 3D pohybu, kdy lodě něco přeskočí či se otočí na místě a tak dále. V kritickém okamžiku, když už je loď pro vás ztracena, můžete dokonce přikázat, aby narazila do jiné.

Velké lodě mohou vypouštět letky menších strojů, švadrony se mohou rozdělovat na menší letky a velké lodě mohou mít doprovod menších plavidel. Jak vidíte, tak možností, co se může dít, je opravdu bezpočet.

Pokud jsou lodě v určitém dosahu od sebe, tak si mezi sebou mohou předávat příkazy (tj. vy můžete hrát karty). Jedná se o mechaniku zvanou "command distance".

Flotila Direktorátu

Útok

Existuje několik typů útoků:

 • Základní zbraňové systémy - ty se dále dělí na fixní zbraně, dělové věže nebo torpéda
 • Miny
 • Obranný systém
 • Nalodění
 • Boj letek

Důležitý je úhel linie střelby, jako třeba 90 stupňů, může ale dojít i třeba k situaci, kdy se natočí zbraně a lze střílet i jinam, ale v tom případě házíte méně kostkami. Různé zbraňové systémy samozřejmě pálí do různých směrů. U malých lodí je uvažován 360stupňový úhel, tedy mohou střílet všemi směry.

Do základní střelby samozřejmě zasahují všemožné mechaniky, jako je třeba speciální pravidlo "Linked fire", kdy střílí víc lodí dohromady. Jeho obdobou na jediné lodi jsou dělové věže. Vše může být samozřejmě ovlivněno speciálními vlastnostmi jednotlivých ras.

Obecně je systém zásahu definován počtem kostek na zásah, od kterého se odečítá případná modifikace počtu kostek. Výsledek hodů se pak konzultuje s následující tabulkou na zásah:

 • 1-3 vedle
 • 4-5 jeden zásah
 • 6    dva zásahy

Přitom platí různé případné úpravy, například že největší lodě nemohou střílet na ty nejmenší a na ty menší mají zásah třeba až na 5 nebo 6.

Poškození

Poškození se počítá tak, že se odečte počet zásahů od obrany, a až pak se přiděluje poškození. Poté mohou nastoupit kritické zásahy a teprve tehdy nastává pravé námořní peklo. Některé kritické zásahy lze nicméně opravit (fixing critical hits). Vše lze samozřejmě ještě upravovat kartami. Největší lodě přitom ještě mají vlastní pravidla.

Letky

Velké lodě vysazují letky a ty mohou samozřejmě opětovně přistávat. Důležitá je mechanika stíhání (intercept), kdy dojde k vletu letkou do cesty jiné lodě a k jejímu přepadení. Samozřejmě se využívá i podpory malých lodí velkým a divokým bojům těchto menších plavidel mezi těmi většími. Boje mohou probíhat nejen mezi menšími a většími loděmi, ale i mezi samotnými letkami. Vše se obecně řídí následujícím (a dále se k tomu samozřejmě mohou připojovat různá další pravidla):

Obrana velkých lodí proti letkám:

 • 1-4 vedle
 • 5   jeden zásah
 • 6   dva zásahy a nový hod

Letky se mezi sebou zasahují na 3+. Letky navíc také mohou využívat linkovanou střelbu, střílet torpéda a útočné (assault) letky mohou provádět nalodění (boarding).

Obrana

Obrana lodí probíhá způsobem již naznačeným výše - s využitím různých obranných systémů a štítů. Některé lodi pak mají třeba tzv. "cloaking field" - což je pole podobné těm, které měli Klingoni ve Star Treku.

Nalodění

Možností pro nalodění (boarding) je několik - například když vedle sebe letí velké lodě a jejich bojové jednotky přeskakují z jedné na druhou či nalodění formou útočných letek. Do toho všeho samozřejmě dál pálí obranné systémy. Docházet může i k mnohonásobnému nalodění několika výsadků na jednu loď. Dochází k různým situacím, jako jsou kritické zásahy a třeba i dekomprese, výbuchy motorů a podobně. Může dojít ke smrti posádky, čímž se loď dostává do nekontrolovaného letu a dostává kritické zásahy. Nebo mohou vaši vojáci třeba loď obsadit a vletět s ní do hyperprostoru. Za nalodění lodě se dostávají nějaké vítězné body.

 

Bojová loď Aquan PrimeTerén

Ve hře je samozřejmě množství vesmírného "terénu", což jsou třeba asteroidy, roje komet, planety, hvězdy, vesmírné stanice, různá pole a gravitační pásma, černé díry, červí díry a podobně.

 

Vítězné podmínky

Jsou určeny scénářem, případně se boduje za ničení, útěky, útěky do hyperprostoru, za nalodění, zachránění záchranných modulů a tak dále.

 

Pravidla a hra

Samotná pravidla obsahují krom herních mechanik také několik scénářů, informace o tom, jak stavět armádu, informace o prvních čtyřech armádách a systém na tvorbu nových vlastních lodí. Ke hře je nutný starter, pravidla a ideálně token set. Výrobce Spartan Games přitom stále vyrábí další a další modely, takže se vesmír neustále rozšiřuje.

Stránky hry: http://spartangames.co.uk/firestorm_armada.htm

Běžná sekce: