Fluff Warhammeru 40.000: Tyranidi


V temnotě vesmíru číhá mnoho hrůz. Jednou z nejstrašnějších je ta, kterou občané Impéria přezdívají Velký požírač - tyranidi. Vesmírní nomádi, jejichž jediným cílem je na své nekonečné pouti zkonzumovat vše, na co narazí.

Tyranidi patří k nejnovějším hrozbám univerza Warhammeru 40.000, na které armády Impéria narazily, a střet s nimi otřásl duší každého z vojáků, kteří se museli postavit tvorům přicházejícím snad ze samotných nočních můr.

Tvorům, kterým jako zbraně vyrostly z těla strašlivé čepele nebo zbraně chrlící žíravinu, která se dokáže prodrat dokonce i skrz zbroje vesmírných mariňáků. Nejhorší je však jejich množství - snad lze ustát boj s několika málo jedinci a zůstat příčetným, ale když se proti opevněním ženou hordy těchto tvorů, jejichž konec je v nedohlednu, nezbývá než poručit svůj osud Císaři.

Je to podivná rasa - putuje mezi galaxiemi v obrovských flotilách lodí, které nejsou loděmi, jak si je představujeme - jsou to živoucí organismy. Tyranidi nevyužívají jiných technologií, než těch, které jim poskytují jejich vlastní těla. Místo zbrojí mají mnohovrstevnaté chitinové krunýře, místo zbraní čepele a biologické pušky. Jsou to roztodivní tvorové, velikostí od mikroskopických, přes ty co sahají člověku do půli lýtek i dvoumetrové ozubené příšery, až po obry, kteří si nezadají s tankem nebo dokonce imperiálním bitevním titánem.

Tyranid

Tyranidi putují vesmírem jako kobylky. Pokud je něco nezastaví, což rozhodně není jednoduché, tak na své cestě stravují jednu planetu za druhou, ze zkonzumované biomasy dále posilují své řady a ze získaného genetického materiálu vytvářejí nové druhy svých vražedných nestvůr. Ze životem kypících planet za nimi zůstávají jen mrtvé skály, na kterých není nic. Vůbec nic.

Taková úlová flotila je ohromnou silou, kterou lze zastavit jen nasazením skutečně velkých prostředků a za cenu obrovských obětí materiálních i lidských. A ani tehdy není úspěch zaručen. Za posledních vpádů dokonce zoufalí velitelé Impéria sami ničili planety, které tyranidi napadli, jen aby dále neposilovali svého protivníka.

Toto však nelze provádět neustále, neboť taková místa už dále nejsou pro člověka obyvatelnými. Zdá se, že tyranidi mají jen jedno slabé místo. Souvisí s jejich povahou - nekonají samostatně, ale na rozkazy centrální vůle, mysli úlu. Ta sídlí v některé z lodí flotily či je reprezentována na samotném bojišti určitým tyranidem. Pokud je tento tvor zabit, tyranidi náhle ztratí mnohé ze své nebezpečnosti a zejména svou koordinovanost, která je jednou z jejich nejstrašlivějších zbraní.

Tyranid

Jakmile jednou tyranidi vyšlou na planetu své spóry, už je jen obtížné je z ní vyhnat. Pokud její obránci nezareagují okamžitě a nepovolají pomoc, tak budou nehledě na svou sílu do několika týdnů přemoženi. Zpočátku roztroušené incidenty končící obvykle vítězstvím obyvatel, se budou postupně obracet v plnohodnotné bitvy. Neboť tyranidi se začnou neskutečnou rychlostí na povrchu planety rozmnožovat. Během pár týdnů budou schopni vytvořit plnohodnotnou armádu. Jejich rychlost vytváření nových sil je nesrovnatelná s čímkoli jiným. A jakmile jsou obránci poraženi, už pro daný svět neexistuje záchrany. Tyranidí mikroskopické organismy jej nejprve přemění v jeho strašlivou parodii, a pak z něj vysají veškerou biomasu. Včetně svých vlastních vojáků.

Tyranidi neznají spojence ani nepřátele. Nezdá se, že by se snažili s kýmkoli komunikovat. Útočí na každého bez soucitu. Jejich jedinou touhou je nasytit svůj bezedný hlad po nových zdrojích.

 

Obrázky v tomto článku pochází z artworků ke hře Warhammer 40.000: Dawn of War 2.