Ještě jsme ve válce


Jsou komiksy a Komiksy. Ty první svou formou slouží k pobavení a naplnění čtenářovy touhy po dobrodružství. A na tom není vůbec nic špatného. A pak jsou tu ty druhé, které navíc nesou poselství. Díla jako Maus, které v sobě mají i hlubší notu. A právě takovým Komiksem je i kniha Ještě jsme ve válce.

Obal knihySdružení Post Bellum už roky sbírá příběhy let minulých, které by jinak zemřely s jejich pamětníky. Příběhy o boji proti nacistům či komunistickému útlaku. O hrdinství či naopak zbabělosti jedinců v podmínkách, které si dnes ani neumíme představit.

S příběhy takto sebranými se můžete setkat na mnoha místech, na internetu, v rádiu, v televizi či na jedné z mnoha výstav. A v roce 2011 k těmto médiím přibyl i komiks.

Kniha Ještě jsme ve válce je svým způsobem unikátní. Je nejen mozaikou různých lidských příběhů z nejrůznějších okamžiků minulého století. Ale i mozaikou různých komiksových tvůrců a jejich pojetí. Každé z třinácti děl je tak svým způsobem unikát, jakým si i ze své podstaty lidského příběhu zaslouží být.

Je to kniha, kterou přečtete jedním dechem. Na každé stránce vás čeká nový zvrat, nová zkouška, před kterou byly postaveni jednotlivé postavy. A poznáte tak, že i mnozí z těch zlých často jednali pod tlakem okolností či s původně dobrými úmysly. A že i v těžkých dobách se najdou lidé, kteří jsou ochotni riskovat pro své přesvědčení a svou zemi vše.

Ještě jsme ve válce svými atributy naplňuje všechny požadavky díla, které by se mělo stát povinnou četbou nejen na školách. Svým způsobem totiž předává o minulosti daleko víc, než mnohé dějepisné knížky. A byť se jedná jen o výběr z nespočtu dalších příběhů, z nichž každý ze své povahy vzpomínek realitu i trochu pokrucuje, přispívá velkou měrou k pochopení minulé doby.

Pokud tak mezi komiksy hledáte i poučení, určitě po této knize šáhněte. Jistě vám přinese více pochopení pro druhé a jejich činy. A přestože náš národ často trpí po událostech minulých století jistým syndromem malosti a neúspěchu, s touto knihou poznáte, že i mezi námi byli a jsou lidé, kteří by se mohli stát hrdiny jakéhokoli dobrodružného románu.

 

Stránky komiksu

Sdružení Post Bellum

 

Ukázka komiksu - z oficiálních stránek

Běžná sekce: