Loajální legie vesmírných mariňáků


Na úsvitu Impéria vytvořil Císař dvacítku primarchů, svých uměle zplozených potomků, kteří byli později za záhadných okolností rozptýleni po galaxii. Podle jejich vzoru pak vytvořil i dvacet legií vesmírných mariňáků, nad nimiž postupně předával kontrolu nalezeným primarchům. Pod jejich velení se tyto elitní jednotky staly údernou a vůdčí silou Velké křížové výpravy.

Pak však přišla zrada a občanská válka, která vešla do dějin jako Horova Hereze. Horus, nejmilovanější Císařův syn a nejpřednější z primarchů, zradil a strhl s sebou celkem devět legií. Jen devět jich zůstalo loajální Císaři (a o dvou dalších byly záznamy smazány) a po Horově porážce se stalo základem pro nové uspořádání sil vesmírných mariňáků. Devět kapitul tak nyní nese přímé dědictví původních legií a množství následnických kapitul kráčí v jejich šlépějích.

Člen kapituly UltramariňákůTemní Andělé jsou tajemnou silou. Stíháni temným tajemstvím ještě temnějších dnů Horovy Hereze a zrady některých ze svých vlastních bratří, jsou zavilými pronásledovateli těch, kteří zradili. Z jejich genoštěpu vzniklo mnoho následnických kapitul, které jim pomáhají nést jejich břímě.

Imperiální Pěsti jsou jednou z nejtradičnějších kapitul. Jejich domovským světem je samotná Terra, sídelní planeta Císaře a nejopevněnější místo v celé galaxii. Díky stabilitě svého genoštěpu dali vzniknout mnohým následnickým kapitulám.

Krvaví Andělé jsou stíháni strašlivým prokletím. Jejich genoštěp byl zřejmě nevratně poškozen následkem strašlivých událostí samotného konce Horovy Hereze, kdy byl jejich primarcha Sanguinius zavražděn svým bratrem Horem. Krvaví Andělé jsou kapitulou na pokraji zániku, stále ohroženi tím, že je hrůza posledních dní primarchy přemůže a zničí. Stejně jako jejich četné následnické kapituly.

Salamandři jsou mistři ohně. Jsou mocnou kapitulou, která jen nerada opouští pozice a své druhy ve zbrani. Její členové jsou rozenými kováři a technika v jejich rukou je v bezvadném stavu. A v tom všem jsou vzorem i pro své následníky.

Hvězdní Vlci jsou jednou z nejznámějších kapitul. Zrozeni na mrazivém a smrtícím domovském světě Fenrisu, jsou stejně tak tvrdými a neústupnými jako prostředí, které je zocelilo. I je však stíhá prokletí, které hrozí přemožením mysli mariňáka a jeho změněním v takřka nemyslící bestii. Právě tato genetická nestabilita je proklela a znemožnila jim mít stabilní následnické kapituly.

Bílé Jizvy jsou mistry bleskových útoků. Rádi využívající motorek, jsou obdobou kočovníků, kteří se toulají drsným světem jejich domovského světa, lidí, z jejichž řad vzešli. Bílé Jizvy dokáží zasadit rychlý a tvrdý úder do slabého místa nepřítele a bleskově zmizet. A podobnou taktiku používají i jejich následnické kapituly.

Člen kapituly UltramariňákůŽelezné Ruce jsou ze všech kapitul pocházejících z původních legií nejvíce nakloněné strojům. Jsou mistry v práci s technikou, kterou považují za nadřazenou všemu biologickému. Jejich mariňáci tak často mají množství umělých částí. A podobné jsou i jejich následnické kapituly.

Havraní Garda vyniká svým uměním infiltrace a bleskového útoku. Vrhající se často do boje pomocí skokových zařízení a zasazující chirurgicky přesně mířené útoky, je postrachem mnoha nepřátel. I její následnické kapituly jsou výjimečné svým uměním bleskových útoků.

Ultramariňáci vždy tvořili páteř moci vesmírných mariňáků. Po Horově Herezi to byli právě oni, kdo nesl tíhu úkolu udržet Impérium pohromadě a kdo se stal předkem mnoha následnických kapitul. Jsou to čestní a moudří válečníci pevně se držící rad Codexu Astartes, svazku sepsaného jejich primarchou samotným.

Takových je devět kapitul, které navazují na stejný počet legií, které zůstaly loajální během Horovy Hereze. Společně daly život mnoha dalším následnickým kapitulám, které více či méně kráčí ve šlépějích svých předků. Společně pak tvoří Adeptus Astartes, vesmírné mariňáky, jádro vojenské moci Impéria a jeho elitní bojovníky. Geneticky vylepšené a ve střetech zocelené vojáky, kteří jsou štítem lidstva proti hrozba temnoty vesmíru.

 

Obrázky jsou artworky ke hře Space Marine.

Komentáře

článek parádní. Jen jeden detail. Místo "množství následnických kapitul jej následuje", bych použil něco jako, že kráčí v jejich stopách nebo šlépějích, ať nejsou vedle sebe stejná slova. Zní to podivně.
jos
Pravda pravdoucí - upravil jsem to...
Jen devět jich zůstalo loajální Císaře   Nemelo by tam byt radeji Cisarri ? :-) Je cestinarsky spravnejsi ;-)
"Rest? We were not made to rest; we go on, unflinching, unstoppable, unending in our strength."— Ferrus Manus
Nejen správnější, ale řekl bych, že i jediné správné - opraveno :-D
Mám pocit že Salamandři nemají žádné nástupnické kapituly. Je to divné, ale jako jediní se nerozdělili, nejspíše kvuli těžkých ztrátám, o tom se ale mužeme dohadovat, fakt je že žádná potvrzená následnická kapitula(krom samotných salamandrů) neni  
[img]http://img641.imageshack.us/img641/1685/taligarrus.png[/img]
Černí Draci pravděpodobně jsou - stejně jako pár dalších, méně známých ;-)
Můžeš prosím říct nějaké názvy těch kapitul..já vím jen o Černých dracích a Bouřných obrech:O teda jak jsi psal pravděpodobně následnické kapituly :)..  
na lexicanu jsou napsani Cerni draci a Bouřní obři. Mám takový dojem, že Salamandři utrpěli velké ztráty při kacířství, proto mají jenom 2 následnické kapituly.
není to potvrzené, takže bych to jako potvrzenou informaci nezmiňoval....
[img]http://img641.imageshack.us/img641/1685/taligarrus.png[/img]
Jo, také vím jen o dvou. Že je to nepotvrzené, je pravda - na druhou stranu jsou to hodně pravděpodobní následovníci. Tenhle článek zas tak do hloubky nejde, takže jeho cílem nebylo potenciální čtenáře zahltit podrobnostmi. Nicméně uznávám případné výtky ;-)
Cial: To nebyla výtka - jen jsem se zajímal, zda nevíš něco víc;)Apokalips: Jo málem je vysekali na Istvanu - spolu s Havraní stráží a Železnýma rukama utrpěli strašné ztráty, které je vyřadili na mnoho let z bojůPekly: Mno je potvrzené, že tyhle dvě kapituly jsou nepotvrzené následnické kapituly ;)