Malifaux - hraní II.


Druhým dílem budeme pokračovat v seriálu o herní stránce Malifaux, fantasy/steampunkové záležitosti, ve které se střetávají malé skupiny postav v boji o moc nad stejnojmenným městem. Minule jsme se věnovali přípravě samotné hry a dnes se podíváme na karty postav, symboly a bodové hodnoty.

Každá postava, tedy každý model, má svou kartu, na které je uvedeno vše, co hráč k jejímu hraní potřebuje (vyjma některých základních věcí, které jsou popsány v pravidlech). Na jedné straně této karty jsou umístěny veškeré statistiky, názvy a ceny všech schopností, a na straně opačné jsou pak dané schopnosti popsané podrobně.

Nyní si takovou kartu postavy rozeberme detailněji.

Karta Kirai

Na straně karty s obrázkem je cena modelu v Soulstonech (dále SS), případně pokud je daný model master, tak je tam místo této hodnoty uveden jeho základní Soulstone Pool. Dále je zde umístěn symbol, který značí, k jaké frakci postava patří. Na druhé straně v pravém horním rohu je pak cena modelu uvedena taktéž (nebo je tam případně Soulstone Pool).

Cena postav samozřejmě odpovídá tomu, jak je ten či onen model dobrý a můžeme se řídit tím, že modely do 4 SS jsou slabší, modely 5-6 SS jsou řekněme průměrné až dobré modely a na 7 SS začíná být model opravdu silný. Postav s cenou 9-13 SS je pak potřeba se opravdu obávat.

Hned vedle jména je uvedeno, co to je za typ modelu, může to být master, spirit (duch), undead (nemrtvý), insignificant (nevýznamný), daemon (démon), mercenary (žoldák) a tak dále. Někdy je zde také uvedeno, kolik těchto postav může mít hráč ve hře.

 

Hodnoty

MosquitoPokud je u hodnoty uveden symbol knížky, masky, kříže či berana, tak to značí, že daný symbol má model k dané hodnotě automaticky.

 • Wk/Cg - Walk/Charge - chůze, možný pohyb v palcích/útočný pohyb v palcích – může být po přímce jedním směrem s bonusem na poškození
 • Ht – Velikost modelu, občas je to důležité, že některé stvůry třeba dokážou zastrašit nebo sežrat malé modely
 • Wp – Willpower – schopnost útočit mentálně nebo se bránit mentálním útokům, odolávat strachu apod.
 • Ca – Cast – schopnost kouzlit
 • Df – Defense – obrana – schopnost se bránit
 • Wd – Wounds – počet životů, které postava má (pokud postava nemá žádné životy, zůstane po ní na hrací ploše mrtvola; pokud je postava stroj nebo částečný stroj, tak na ploše zůstane šrot - s oběma se dá následně provádět spousta věcí)

Pod hodnotami jsou názvy zbraní. Hodně postav má zbraně dvě nebo lépe řečeno dvě formy útoku. Dvakrát na blízko nebo na dálku a podobně. Pod tímto názvem jsou hodnoty dané zbraně.

 • Rg – Range – dosah zbraně v palcích; pokud je u zbraně umístěn znak pistole znamená to, že se zbraň řídí pravidly pro útok na dálku. Pokud jsou tam nakresleny drápy, jedná se o zbraň nablízko.
 • Cb – síla zbraně, hodnota útoku
 • Dg – Damage – poškození – ukazuje, kolik životů nepříteli útok sebere, pokud je úspěšný. Hodnoty jsou x/x/x – první hodnota značí počet ubraných životů, pokud byl útok slabý, druhá pokud byl průměrný a třetí, pokud byl útok extrémně úspěšný. Tedy Weak/Moderate/Severe.

Pokud je jakákoliv hodnota zvýrazněna barvou, tak to značí to, že postava má na tuto hodnotu nějakou schopnost. Takže snadno poznáte, v čem je postava dobrá. Někdy je u daných čísel ještě symbol atomového hřibu, to značí, že dané poškození je plošné (Blast) a zasahuje tedy plochu rovnající se 50mm podstavci vedle zasáhnutého modelu. Pokud je těchto symbolů uvedeno více, tak se toto poškození násobí. Každé poškození tohoto typu je nižší než to původní, ale zase proti němu není krom pancíře obrana.

Dále je na kartě vidět velikost podstavce postavy a kolik má životů.

 

Schopnosti a podobně

V sekci Abilities (schopnosti) vidíte soubor speciálních schopností postavy, které jsou podrobněji rozebrány na druhé straně.

Karta Kirai

V sekci Actions (akce) vidíte jaké speciální akce (ty nad rámec běžných) může postava provést. Hodnota v závorce značí, kolik akčních bodů daná akce sebere (standardně má postava dva akční body na svůj tah a jednu možnou akci, která nestojí nic).

V sekci Triggers jsou speciální schopnosti nebo situace, které nastanou při různých příležitostech. U každého triggeru je napsáno, kdy nastane a jaké podmínky musí být splněny, aby tak nastalo. Některé triggery se aktivují automaticky, protože postava má automaticky dobré schopnosti a když zasáhne, tak třeba jiné postavě sežere hlavu a podobně. S některými je třeba počítat dopředu a útočit, bránit se nebo kouzlit způsobem, aby Vám to prostě vyšlo.

To například ukazují symboly v závorce, kdy kupříkladu k tomu, aby mohl být tento trigger aktivován, je třeba, aby padly 2 kříže. Šedivý kříž značí, že tato postava má automaticky jeden kříž na danou schopnost a je potřeba, aby padnul ještě druhý.

Zajímavostí je, že triggery se aktivují i v okamžiku, kdy jsou útoky vaše či protivníka neúspěšné (samozřejmě za splnění podmínka spuštění triggeru). Aktivace triggerů není nutná, tedy jejich aktivace je volitelná. V mnoha případech trigger funguje jako fatality známé ze záležitostí typu Mortal Combat.

V sekci Spells (kouzla) lze nalézt seznam kouzel, které má postava k dispozici. Hodnota v závorce opět ukazuje, kolik akčních bodů aktivace stojí.

 • CC – Casting Cost – hodnota, která je potřeba, aby bylo kouzlo úspěšně sesláno
 • Dále jsou zde symboly, které je nutné mít k tomu, aby bylo kouzlo sesláno - platí stejně jako u triggerů.
 • Rst – Resist – ukazuje, jaká hodnota u protivníkovy postavy se používá při obraně daného kouzla - jestli je to Df, Wp nebo, pokud je toto proškrtnuto, pak proti tomuto kouzlu obrana neexistuje
 • Rg - Range – značí dosah kouzla, podobně jako u běžných zbraní

Jak vidíte karta modelu je velmi přehledná a nic nemusíte hledat v pravidlech. Vše máte jasně před sebou.

Běžná sekce: