Zrádcovské legie vesmírných mariňáků


Na úsvitu Impéria stvořil Císař dvacítku primarchů, svých uměle zplozených potomků, kteří byli později za záhadných okolností rozptýleni po galaxii. Podle jejich vzoru pak vytvořil i dvacet legií vesmírných mariňáků, geneticky upravených supervojáků,  nad nimiž postupně nalezeným primarchům předával kontrolu. Pod jejich velením se tyto elitní jednotky staly údernou a vůdčí silou Velké křížové výpravy, která pozvedla lidstvo ke hvězdám.

Pak však přišla zrada a občanská válka, která vešla do dějin jako Horova Hereze. Horus, nejmilovanější Císařův syn a nejpřednější z primarchů, zradil a strhl s sebou celkem devět legií. Chaos pokřivil jejich duše a v mnoha případech i jejich těla. Po porážce povstání na Teře a zničení Hora, se zkorumpované legie stáhly z hmotného vesmíru do warpu, odkud plánují svou pomstu Impériu lidí.

Pokřivený vesmírný mariňák Chaosu

Černá Legie, pozůstatek sil samotného Hora Vojevůdce, ztratila svou část své prestiže vůdčí síly. Jako celek se neupsala žádnému konkrétnímu z bohů Chaosu a její nový vůdce, Abaddon, už mnohokrát dokázal spojit rozhádané síly Chaosu a v hrozivých temných kruzádách s nimi vytáhnout proti nenáviděnému Impériu.

Stráž Smrti, vzniklá na děsivém zamořeném světě, podlehla vábení boha nemocí a moru Nurgla. Těla jejích mariňáků prošla zvrácenou mutací, která z nich učinila chodící rozsévače nemocí a zoufalství. Kamkoli vkročí, tam vypukají epidemie a šíří se zmar.

Tisíce Synů, následníci boha proměny Tzeentche, jsou legií pronásledovanou neblahým osudem. Jejich primarcha, pro své magické schopnosti a vzhled svými vlastními bratry odstrkovaný už za své služby Impériu, se pokusil varovat Císaře před Horovou zradou, jen aby byl sám prohlášen za zrádce a jeho domovský svět srovnán se zemí.

Požírači Světů byli už za své služby Impériu považováni za krvelačné blázny. Jejich tažení za sebou nechávala vyvražděné hvězdné systémy a pod bohem Chaosu Khornem jsou jejich činy ještě šílenější. Jediné, po čem nyní baží, jsou nové oběti, miliardy nových obětí. Lebky pro Trůn lebek.

Císařovy Děti se staly posedlými pronásledováním dokonalosti a rozkoše. Jejich bohem je Slaanesh, jemuž žádná zvrácenost není dostatečnou. Jejich život je jen nekonečným hledáním konečného uspokojení, které stále není na dosah.

Císařovy Děti během Horovy Hereze

Nositelé Slova jsou snad ještě zapřisáhlejšími nepřáteli Impéria, než všichni ostatní vesmírní mariňáci Chaosu. V jejich řadách postupují démoni i jiné hrůzy povolané z hlubin warpu, aby jim pomohly s jejich finálním cílem, zničením lidstva a nastolením hrůzovlády Chaosu.

Železní Válečníci se nepřidali k žádnému z bohů Chaosu, ale sami pokračují ve svém tažení proti Impériu. Jsou mistry obléhání a obrany. Na jejich skvěle rozplánovaných opevněních skončily životy i naděje mnohonásobně silnějších armád.

Vládci Noci jsou mistry strachu, jejich činy rozsévají v řadách jejich protivníků hrůzu, která je tak hmatatelná, že je porazí ještě předtím, než do boje vstoupí samotní Vládci Noci. Mariňáci této legie se dokáží dokonale infiltrovat a následně využít své pozice k rozpoutání teroru.

Legie Alfa je záhadou, tajemnou silou, žijící ve skrytu a milénia splétající nitky osudu manipulující životy miliard lidí, které vedou k jejich finálnímu závěru. Někteří věří, že se tajně snaží zachránit lidstvo před Chaosem. Jiné ale říkají, že i to je záminka a Legie Alfa je ve skutečnosti tou největší hrozbou z těch, které zkorumpovaní vesmírní mariňáci představují.

Horova Hereze

Takových je devět legií, které se za Horovy Hereze zřekly Císaře i Impéria a přidaly se na stranu nejzapřisáhlejšího nepřítele lidstva, Chaosu. Už deset tisíc let usilují o poražení těch, kteří zůstali loajální, a nastolení vlády Ničivých sil, kterým slouží. Jejich moc je obrovská a dále zesílená renegáty z řad loajalistů, kteří se rovněž nechali zlákat přísliby věčného života a nekonečné moci. Společně tvoří hrozbu, která jednoho dne může Impérium zničit.

 

První z obrázků je artwork ke hře Dawn of War 2: Retribution.

Zbylé dva pak artworky knih ze série Horus Heresy od Black Library.